Uw nieuwe werkgever, Gasunie of GasTerra, heeft samen met de vakbonden een pensioenregeling afgesproken. Wij, het Pensioenfonds Gasunie, voeren de pensioenregeling uit:

Als nieuwe deelnemer ontvangt u automatisch een brief van ons met informatie over uw pensioen. Bij deze brief ontvangt u een overzicht van het pensioen dat u kunt opbouwen bij ons en informatie over de pensioenregeling van ons fonds.

In de beveiligde omgeving van onze website kunt u met uw DigiD inloggen op Mijn Pensioencijfers en pensioenzaken online regelen (zoals uw partner aanmelden of een offerte waardeoverdracht aanvragen). En u krijgt toegang tot de Pensioenplanner.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen om pensioen te gaan opbouwen. Uw werkgever meldt u aan bij ons.
U betaalt een deel van de pensioenpremie. Dit houdt uw werkgever elke maand automatisch in op uw salaris. Hoeveel dat is, kunt u zien op uw loonstrookje. Ook de werkgever betaalt pensioenpremie voor u.

Hebt u via een vorige werkgever al bij een ander fonds pensioen opgebouwd? Dan kan dat pensioen mogelijk worden overgedragen naar ons fonds. Dat noemen we waardeoverdracht.

Veel hangt af van hoe hoog uw pensioen is op het moment dat u uit dienst ging bij uw vorige werkgever(s). Hoeveel pensioen u ergens anders al hebt opgebouwd kunt u nagaan op de nationale pensioenwebsite mijnpensioenoverzicht.nl.

Lees meer over pensioen meenemen

Pensioenvergelijker

Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De Pensioenvergelijker helpt u daarbij. Download de Pensioenvergelijker en vul de kolom over uw oude pensioenregeling in (de kolom over uw pensioenregeling bij ons fonds is al voor uw ingevuld).

Ga na wat u belangrijk vindt: wat wilt u graag houden uit uw oude pensioenregeling? Wat vindt u fijn om te krijgen in uw nieuwe pensioenregeling? Op basis daarvan neemt u een besluit.
Overweegt u om uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan.

Wat kunt u doen?

Hebt u via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dat kunt u meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

1. Uw pensioen is lager dan € 592,51 (2024)

Als uw pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens, dan kan het zo zijn dat uw oude pensioenfonds of verzekeraar dit pensioen automatisch overdraagt aan ons. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Zij maken het geld dan over aan ons fonds en wij voegen het toe aan uw pensioen volgens de regels van onze pensioenregeling. Wij sturen u een brief waarin staat hoeveel geld wij hebben ontvangen en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in onze pensioenregeling.

2. Uw pensioen is hoger dan € 592,51 (2024)

Als uw pensioen hoger is dan de wettelijke afkoopgrens, kunt u zelf bepalen of het in uw situatie verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet. Neem bij uw beslissing de volgende overwegingen mee:

  • wat voor pensioenregeling geldt bij uw vorige pensioenfonds of -verzekeraar (eindloon- of middelloonregeling, premieovereenkomst)?
  • hoe wordt het pensioen verhoogd?
  • hoe staat het pensioenfonds er financieel voor (dekkingsgraad)?
  • welke keuzes hebt u binnen uw pensioenregeling?

Aanvragen waardeoverdracht

Overweegt u uw pensioen mee te nemen? Vraag dan waardeoverdracht aan bij ons . Het pensioenfonds waar uw pensioen nu staat, is verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Dan ontvangt u een offerte. Pas nadat u akkoord bent met de offerte, wordt uw pensioen overgedragen.

Belangrijk om te weten als u kiest voor waardeoverdracht

De financiële posities van uw oude pensioenfonds en van ons fonds moeten goed zijn, anders is waardeoverdracht niet mogelijk. Daarmee bedoelen we dat de beleidsdekkingsgraad 100% of hoger moet zijn. U kunt uw aanvraag wel al indienen. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen zodra de beleidsdekkingsgraad weer 100% of hoger is.
Is waardeoverdracht aangevraagd, dan duurt het soms even voordat waardeoverdracht is afgerond. Zorgvuldigheid staat voorop. We doorlopen zes stappen die elk een maximale termijn kennen.

Informatie voor u

Als u uit dienst gaat, ontvangt van ons een brief met daarin een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons.