De plannen voor morgen beginnen vandaag

Met de pensioenplanner maakt u uw pensioen op maat, volgens uw plan. Probeer het uit! Lees verder

scroll naar beneden

Actueel

Wet toekomst pensioenen gaat in op 1 juli 2023

05-06-2023

De Eerste Kamer stemde op dinsdagavond 30 mei in met de Wet toekomst pensioenen. De Tweede Kamer stemde in december 2022 al voor deze wet. Dit betekent dat de nieuwe pensioenwet ingaat op 1 juli 2023. De verandering van het pensioenstelsel in Nederland is daarmee definitief.

Lees verder

Actuele dekkingsgraad in april gestegen

16-05-2023

Onze financiële positie is in april gestegen. Dat zien we aan onze actuele dekkingsgraad. Die steeg met 1,2%-punt, en is nu 130,8%. De beleidsdekkingsgraad daalde met 1,2%-punt naar 142,4%.

Lees verder
Bekijk het nieuwsoverzicht

Onderweg naar een nieuw pensioen

Wat betekent dit voor u?

Onze financiële positie

De financiële gezondheid van Pensioenfonds Gasunie is af te leiden uit de dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. Het is de verhouding tussen het geld dat we op dit moment bezitten (ons vermogen) en het geld dat we in de toekomst nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen).

Ontwikkeling dekkingsgraad

Uw pensioenregeling in het kort

Pensioen 1-2-3 U leest het hier