De plannen voor morgen beginnen vandaag

Met de pensioenplanner maakt u uw pensioen op maat, volgens uw plan. Probeer het uit! Lees verder

scroll naar beneden

Actueel

Actuele dekkingsgraad gedaald in oktober

21-11-2023

Onze financiële positie is in oktober iets minder gunstig. Dat zien we aan onze actuele dekkingsgraad. Die daalde met 2,7%-punt, en is nu 136,9%. De beleidsdekkingsgraad daalde met 1,3%-punt naar 136,6%.

Lees verder
Bekijk het nieuwsoverzicht

Onderweg naar een nieuw pensioen

Wat betekent dit voor u?

Onze financiële positie

De financiële gezondheid van Pensioenfonds Gasunie is af te leiden uit de dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. Het is de verhouding tussen het geld dat we op dit moment bezitten (ons vermogen) en het geld dat we in de toekomst nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen).

Ontwikkeling dekkingsgraad

Uw pensioenregeling in het kort

Pensioen 1-2-3 U leest het hier