De plannen voor morgen beginnen vandaag

Met de pensioenplanner maakt u uw pensioen op maat, volgens uw plan. Probeer het uit! Lees verder

scroll naar beneden

Actueel

Vereniging slapers is opgericht!

22-02-2024

De Vereniging Inactieven pensioenfonds Gasunie en GasTerra is opgericht! Daar zijn we als fonds erg blij mee. Deze vereniging heeft voldoende leden om hoorrecht te krijgen op het plan dat sociale partners (werkgevers en vakbonden) opstellen voor de nieuwe pensioenregeling. Zo wordt ook de stem van de “slapers” gehoord!

Lees verder

Pensioenen worden niet verhoogd of verlaagd per 1 januari 2024

15-02-2024

We proberen uw pensioen ieder jaar te verhogen. Dit doen we volgens de regels die we daarover hebben afgesproken. Zo konden we uw pensioen per 1 januari 2023 met 16,1% verhogen. We kijken voor de bepaling van de toeslag per 1 januari 2024 naar de ontwikkeling van de prijzen van augustus, september en oktober van 2023 ten opzichte van dezelfde periode in 2022.

Lees verder
Bekijk het nieuwsoverzicht

Onderweg naar een nieuw pensioen

Wat betekent dit voor u?

Onze financiële positie

De financiële gezondheid van Pensioenfonds Gasunie is af te leiden uit de dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. Het is de verhouding tussen het geld dat we op dit moment bezitten (ons vermogen) en het geld dat we in de toekomst nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen).

Ontwikkeling dekkingsgraad

Uw pensioenregeling in het kort

Pensioen 1-2-3 U leest het hier