Wat is er geregeld?

Mijn regeling

Bouwt u op dit moment pensioen op bij Pensioenfonds Gasunie? Dan geldt voor u Pensioenreglement 2013. Deze regeling kent de volgende pensioensoorten:

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt pensioen op in een middelloonregeling voor uw jaarsalaris tot maximaal € 137.800 (2024). Een middelloonregeling betekent dat de hoogte van uw pensioen straks afhankelijk is van het salaris dat u gemiddeld hebt verdiend tijdens uw dienstverband bij Gasunie of GasTerra. Elk jaar bouwt u een stukje pensioen op. In 2024 is het opbouwpercentage 1,875% van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het pensioengevend jaarsalaris minus de franchiseDat is het deel van het salaris waarover geen ouderdomspensioen wordt opgebouwd. Dat is namelijk niet nodig, omdat u naast ouderdomspensioen van Pensioenfonds Gasunie ook AOW van de overheid krijgt. De franchise is dus eigenlijk het deel van het loon waarvoor de AOW al in een pensioen voorziet..

Behoudt uw pensioen zijn waarde?

De prijzen stijgen met de jaren. Wij proberen daarom ook elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

Pensioen op maat

U kunt uw pensioen aanpassen aan uw eigen wensen. U kunt kiezen uit:

Volledige regeling

Wilt u precies weten wat uw regeling inhoudt? Lees dan het volledige pensioenreglement.

Eerdere regelingen

Als u voor 1 januari 2013 werknemer was van Gasunie of GasTerra en toen de dienst hebt verlaten, hebt u mogelijk nog pensioen opgebouwd in een van de oude regelingen van Pensioenfonds Gasunie:

Of ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kunt u uw beschikbare pensioenoverzichten downloaden.