Verandert uw situatie?

Bijna met pensioen

U staat op het punt om met pensioen te gaan. Een belangrijk moment waarop u keuzes moet maken over uw pensioen.

U kunt zelf bepalen wanneer en hoe u met pensioen gaat

Uw pensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin u 68 wordt. U krijgt het ouderdomspensioen zolang u leeft.

Let op, want uw dienstverband eindigt op uw AOW-leeftijd (om precies te zijn op de eerste van de maand volgend op de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt). Dat is eerder dan 68 jaar. U kunt dit checken op de website van de SVB. Om de tussentijd te overbruggen kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om uw pensioen van ons fonds eerder in te laten gaan. Als u inlogt in Mijn Pensioencijfers vindt u de Pensioenplanner. Met deze handige planner kunt u berekenen wat bepaalde keuzes betekenen voor de hoogte van uw (bruto) pensioen.

U kunt keuzes maken voor de hoogte van uw pensioen

Met de Pensioenplanner kunt u gemakkelijk uitrekenen welke invloed uw keuze heeft op de hoogte van uw pensioen. De planner is sinds september 2022 beschikbaar.

Wat moet u doen?

Wilt u eerder met pensioen gaan? Laat ons dat dan vier maanden voor de vervroegde pensioendatum weten. Als u niets doet, dan ontvangt u automatisch vier maanden voor u de AOW-leeftijd bereikt, een informatieset. Hierin zit een opgave van uw pensioen in een bruto bedrag per maand en een bruto bedrag per jaar.
Dan beslist u of u gebruik wilt maken van de keuzemogelijkheden. U geeft uw keuzes aan ons door met het keuzeformulier in de informatieset.

Klein pensioen?

Is uw pensioen lager dan € 592,51 (2024) bruto per jaar? Wij kunnen dan binnen zes maanden na de ingang van uw pensioen voorstellen om uw pensioen in één keer uit te betalen. Dit heet afkoop. Zo voorkomt u dat u maandelijks een zeer klein bedrag ontvangt. U kunt zelf bepalen of u hiermee akkoord gaat. Er zijn voor- en nadelen:

Voordeel

  • U krijgt de waarde van uw pensioen bij ons fonds in één afkoopsom op uw bankrekening gestort. Dit kan gunstig zijn als u het geld nu hard nodig hebt of als u verwacht niet lang te leven.

Nadelen

  • U krijgt straks geen maandelijkse uitkeringen van ons fonds.
  • Het partnerpensioen voor uw eventuele partner vervalt. Uw partner ontvangt daardoor geen uitkering mocht u komen te overlijden.
  • Het kan zijn dat u door de afkoopsom andere inkomsten misloopt. Ontvangt u bijvoorbeeld een uitkering en/of een toeslag van de Belastingdienst, dan kunnen deze verlaagd worden. Wij raden u aan dit na te vragen bij de instantie die aan u de uitkering of de toeslag betaalt. Wij weten dat niet.