Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht (UPO)?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland gebruiken hetzelfde model voor zo'n pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het UPO?

  Op het UPO ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het UPO van dit jaar, maar in die van volgend jaar.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het UPO:

  • De basisgegevens van u en eventueel uw partner;
  • Informatie over het door u opgebouwde pensioen;
  • Informatie over de risico’s waarmee ons fonds te maken heeft;
  • Factor A voor uw belastingaangifte.
 • Wanneer krijgt u een UPO?

  Elk jaar is er een nieuw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor u beschikbaar in Mijn Pensioencijfers.

 • Waarom ontvangt u het UPO van AZL?

  AZL voert namens ons de administratie van uw pensioenregeling uit. Dat is ook de reden dat u uw pensioenoverzicht van AZL ontvangt. AZL verstuurd het UPO namens Pensioenfonds Gasunie.

 • Moet u het UPO bewaren?

  Nee, dat hoeft niet. We raden u wel aan uw UPO te bewaren, zodat u altijd een overzicht van uw pensioen bij de hand hebt. Bijvoorbeeld als u een huis koopt en een hypotheek wilt afsluiten. Mocht u ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan uw pensioen, dan kunt u dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Bent u uw UPO’s kwijt? Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kunt u uw UPO downloaden. De UPO’s van voorgaande jaren komen vanaf september 2022 voor u beschikbaar.

Bekijk alle vragen

Pensioenplanner

 • Wat is de pensioenplanner?

  Omdat uw pensioenregeling flexibiliteit biedt, kunt u in de pensioenplanner verschillende keuzes aangeven. De planner laat zien welke gevolgen die keuzes hebben voor de hoogte van uw pensioen en dat van uw partner. De Pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. U doorloopt de planner in 4 stappen. Onder stap 2 vindt u een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd en het pensioen dat u ontvangt als u met pensioen gaat.

 • Wie kan de pensioenplanner raadplegen?

  Iedereen die pensioen opbouwt bij ons. Oud-werknemers en gepensioneerden kunnen de pensioenplanner niet (meer) raadplegen.

 • Hoe logt u in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met uw DigiD.

 • Heeft u na uw pensioen voldoende inkomen?

  Om te beoordelen of u voldoende inkomen heeft na pensionering, kunt u kijken naar hoeveel pensioen u nodig hebt om later goed rond te kunnen komen. Een bekende norm is: 70% van het laatste salaris. Dat wil zeggen: u telt alle uitkeringen bij elkaar op die u ontvangt als u met pensioen bent. Dus: uw AOW plus het aanvullend pensioen van uw werkgever(s) plus pensioen dat u wellicht zelf extra hebt gespaard. Deze optelsom vergelijkt u met uw laatste salaris.

  Is dit bedrag voor u voldoende? U bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Misschien kunt u wel met minder toe. Bijvoorbeeld omdat rond de tijd dat u met pensioen gaat uw hypotheek is afgelost en uw kinderen het huis uit zijn. Eigenlijk zou u op basis van uw toekomstige uitgavenpatroon moeten schatten hoeveel pensioen u dan nodig hebt. U kunt aan de hand van die berekening vaststellen of u voldoende pensioeninkomen heeft of niet.

 • Is de pensioenplanner betrouwbaar?

  U kunt aan de uitkomsten in de Pensioenplanner geen rechten ontlenen. U kunt alleen rechten ontlenen aan uw pensioenreglement. De Pensioenplanner is uiteraard met de uiterste zorgvuldigheid gebouwd. Toch hebben we hier en daar moeten kiezen voor een goede benadering in plaats van een exacte berekening. Neemt u bij twijfel over de uitkomsten contact op met ons.

Bekijk alle vragen

Onderweg naar een nieuw pensioen

 • Wat is AOW?

  Vanuit de Algemene Ouderdomswet (de AOW) betaalt de overheid een maandelijkse uitkering aan mensen die ouder zijn dan 67 jaar. Iedereen die vanaf zijn 17e in Nederland heeft gewoond, krijgt AOW. Als je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond, kan je uitkering lager zijn.

  De AOW uitkering is een basisvoorziening. De uitkering is voor alleenstaanden ongeveer € 1.350 netto per maand. De uitkering voor gehuwden is ongeveer € 900 netto. Als beide gehuwden AOW krijgen, is dat samen € 1.800 netto per maand.

 • Wat is pensioen?

  Pensioen is de extra uitkering die je opbouwt en uitgekeerd krijgt als je met pensioen gaat, bovenop je AOW-uitkering. Je kunt alleen pensioen opbouwen als je bij een werkgever in dienst bent en deze werkgever pensioen als arbeidsvoorwaarde aanbiedt. Gasunie en GasTerra doen dat. Jouw pensioen wordt geregeld door ons, Pensioenfonds Gasunie.

  Het grootste deel van de kosten voor de opbouw van pensioen wordt betaald door de werkgever. Je betaalt zelf ook een stukje mee. Voor meer informatie kijk je op deze pagina

 • Wat moet er gekozen worden?

  In de nieuwe pensioenregels moet gekozen worden tussen het solidaire pensioencontract of het flexibele pensioencontract. Verder moet gekozen worden of de bestaande pensioenen worden verhuisd naar het nieuwe pensioen. Dit heet in pensioentaal “invaren”. Deze twee keuzes worden gemaakt door de vakbonden en de werkgevers samen (de sociale partners). Het fonds kiest hoe de verhuizing naar het nieuwe contract gaat gebeuren. En hoe de beleggingen daarop worden aangepast.

Inhaalindexatie 2023

 • Waarom is mijn uitkering van mei hoger?

  Pensioenfonds Gasunie heeft uw uitkering per 1 januari 2023 verhoogd vanwege de inflatie. En we hebben ook een inhaalindexatie kunnen geven. Deze inhaalindexatie is vanaf mei 2023 verwerkt in uw uitkering. Bij de uitkering van mei krijgt u ook het bedrag van de inhaalindexatie over de maanden januari t/m april 2023. Daarom is uw uitkering in mei eenmalig extra hoog.

 • Wat is een inhaalindexatie?

  Pensioenfonds Gasunie probeert uw pensioen ieder jaar te verhogen. Dat kan alleen als de financiële situatie van ons fonds goed genoeg is. In 2022 en 2023 was onze financiële situatie goed genoeg om uw pensioen te kunnen verhogen. Zo’n verhoging van uw pensioen noemen we een indexatie.

  In het verleden is het ons niet altijd gelukt om uw pensioenuitkering te verhogen, omdat de financiële situatie van ons fonds toen niet goed genoeg was. Daarom kan het zijn dat u een indexatie-achterstand hebt. Deze achterstand lopen we in als ons fonds na het verwerken van de ‘gewone’ indexatie van dat jaar nog voldoende geld over heeft om een zogenaamde inhaalindexatie te kunnen geven. We berekenen elk jaar of we een inhaalindexatie kunnen geven.

 • Hoe wordt mijn inhaalindexatie berekend?

  Voor de inhaalindexatie is een bedrag gereserveerd. Dit jaar is dat ongeveer 33 miljoen euro. Dit bedrag wordt verdeeld onder alle deelnemers die in het verleden indexatie(s) hebben gemist. Maar niet iedereen krijgt evenveel. De verhoging is afhankelijk van hoeveel indexatie u in het verleden hebt gemist. Elke deelnemer krijgt ongeveer 30% van het totaal aan gemiste indexaties in het verleden.