Soorten pensioen

Partnerpensioen

Wij regelen een uitkering voor uw partner als u komt te overlijden. Dit noemen we ook wel partnerpensioen. Uw partner ontvangt dit partnerpensioen totdat hij of zij overlijdt. Heeft uw partner een eigen inkomen? Dit heeft geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen.

Uw partner heeft automatisch recht op partnerpensioen als u, voordat u met pensioen gaat:

  • bent getrouwd;
  • uw partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente;
  • uw partner bij ons hebt aangemeld en wij uw partner hebben geaccepteerd.

Woont u samen? Dan heeft uw partner alleen recht op partnerpensioen als u een notarieel samenlevingsovereenkomst hebt afgesloten en u uw partner bij het pensioenfonds hebt aangemeld. Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer of uw partner bij ons is geregistreerd. Hier ziet u ook hoeveel partnerpensioen er voor uw partner is geregeld. Is uw partner nog niet aangemeld? Ook dit kunt u regelen via Mijn Pensioencijfers.

Premiecompensatie over partnerpensioen

Stel: u overlijdt voordat uw partner de AOW-leeftijd heeft bereikt. Uw partner heeft dan recht op premiecompensatie over het totale partnerpensioen. De premiecompensatie is een tijdelijk partnerpensioen dat extra wordt uitgekeerd tot de AOW-leeftijd van uw partner.

Voor de hoogte van de premiecompensatie kijken we naar de premie voor de volksverzekeringen die vóór en na de AOW-leeftijd betaald moet worden over het partnerpensioen. Het verschil tussen de premie van vóór en na de AOW-leeftijd wordt uitgekeerd aan uw partner.

Uw partner ontvangt de premiecompensatie vanaf de dag waarop het partnerpensioen ingaat, tot hij of zij overlijdt of de AOW-leeftijd bereikt.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
  Vrijwillige Anw-hiaatverzekering