Pensioen op maat

Ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen

Wilt u meer pensioen regelen voor uw partner? Bijvoorbeeld omdat uw partner niet genoeg eigen pensioen heeft? Dan kunt u een deel van uw ouderdomspensioen gebruiken om extra partnerpensioen voor uw partner te regelen. Hiervoor geldt wel een maximum. Deze keuze kunt u alleen maken als u met ouderdomspensioen gaat. Daarna niet meer.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u minder ouderdomspensioen. Uw partner krijgt extra partnerpensioen als u overlijdt.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna uw keuze aan ons door met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt. Doe dit minimaal vier maanden voor u met ouderdomspensioen gaat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw ouderdomspensioen. De planner is vanaf september 2022 beschikbaar.

Let op: Wij weten niet wat uw totale inkomen na uw pensioen is, en welke gevolgen uw keuzes hebben voor belastingbetaling. Neem daarvoor contact op met een financieel adviseur.

Wat kunt u nog meer kiezen?