Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U krijgt straks pensioen:

 1. Van de overheid (AOW);
 2. Van één of meer pensioenfonds(en) of –verzekeraars, afhankelijk bij hoeveel werkgevers u pensioen hebt opgebouwd gedurende uw loopbaan;
 3. Van een bank of verzekeraar als u zelf bijspaart voor extra pensioen.

Wanneer we spreken over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het pensioen van punt 2 hierboven, dat u via uw werkgever (Gasunie of GasTerra) bij ons pensioenfonds opbouwt. Hieronder schetsen we eerst het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Wanneer u stopt met werken, ontvangt u in principe geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

 • Als ze met pensioen gaan;
 • Als ze arbeidsongeschikt raken of;
 • Als hun partner overlijdt.

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

 • AOW Vanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u AOW van de overheid. Dit is een basisinkomen. De hoogte hiervan hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW uit. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.  (Algemene Ouderdoms Wet) ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd;
 • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ontvangt u als u arbeidsongeschikt raakt;
 • Anw Bij uw overlijden heeft uw partner mogelijk recht op een Anw-uitkering. Uw partner kan in aanmerking komen voor een Anw-uitkering als deze jonger is dan zijn of haar AOW-leeftijd en aan minimaal één van de volgende voorwaarden voldoet:
  • uw partner is geboren voor 1950;
  • uw partner heeft een kind jonger dan 18 jaar;
  • uw partner is minimaal 45% arbeidsongeschikt.
  De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het inkomen van uw partner. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Anw uit. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl.  
  (Algemene Nabestaanden Wet) kan uw partner krijgen na uw overlijden.

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor één van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de SVB of UWV.

2. Pensioenfonds of -verzekeraar

Via uw werk bouwt u pensioen op bij een pensioenfonds of -verzekeraar. Als u met pensioen gaat, ontvangt u een pensioen van dit fonds en/of de -verzekeraar. Tijdens uw werk bij Gasunie of GasTerra bouwt u pensioen op bij ons fonds; Stichting Pensioenfonds Gasunie.

3. Bank of verzekeraar

U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw pensioen. Dit kunt u doen door:

 • Extra te sparen;
 • Te beleggen of;
 • Een aanvullende verzekering af te sluiten bij een bank of een verzekeraar.

Wat u kiest, hangt af van uw financiële situatie en van uw wensen voor later. Een onafhankelijk financieel adviseur kan u daarbij helpen.