Verandert uw situatie?

Stoppen met werken

U bent nog niet met pensioen en gaat uit dienst. Dat heeft altijd gevolgen voor uw pensioen. U bouwt geen pensioen meer op bij ons fonds. Voor mensen die uit dienst gaan omdat zij arbeidsongeschikt zijn, gelden andere regels.

U gaat uit dienst

Als u uit dienst gaat, bouwt u in principe geen pensioen meer op bij ons. Wat er met uw pensioen gebeurt, hangt af van hoe hoog uw opgebouwde pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw pensioen.

1) uw pensioen is lager dan € 594,89 (2023)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.

  • Als u geen pensioenopbouw hebt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.

  • Dat doen we vijf jaar lang. Als het pensioen na die periode nog bij ons staat, krijgt u van ons een brief met de vraag of u wilt dat wij het pensioen in één keer uitbetalen als u met pensioen gaat.

2) uw pensioen is hoger dan € 594,89 (2023)

Het pensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, blijft voor u staan. U wordt een zogenoemde gewezen deelnemer of ‘slaper’. Elk jaar is er een nieuw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor u beschikbaar in Mijn Pensioencijfers. In dit persoonlijke pensioenoverzicht leest u hoeveel pensioen u en uw eventuele nabestaanden van ons tegoed hebben.

Wat kunt u doen?

Als u uit dienst gaat, ontvangt u een informatieset van ons. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat u hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier.

Check verder in Mijn Pensioencijfers of uw e-mailadres nog klopt. Mogelijk staat uw zakelijke e-mailadres bij ons geregistreerd. Dan kunnen wij u niet meer bereiken met belangrijke informatie over uw pensioen. Verander daarom uw zakelijke e-mailadres naar uw persoonlijke e-mailadres.

Wat kunt u verder doen?

Als u een nieuwe baan vindt, gaat u waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. U kunt dan het pensioen dat u bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit zo snel mogelijk aan nadat u bij uw nieuwe werkgever bent begonnen. U moet deze aanvraag indienen bij uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

Pensioenvergelijker

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Om te kunnen kiezen wat u het beste kunt doen met uw opgebouwde pensioen, kunt u de pensioenregelingen vergelijken. De pensioenvergelijker helpt u daarbij.