Pensioen op maat

Eerst meer ouderdomspensioen, daarna minder

Wilt u de eerste jaren van uw pensioen meer te besteden hebben? Dan kunt u tot 10 jaar na uw pensioendatum ervoor kiezen om een hoger ouderdomspensioen ontvangen. U beslist zelf hoelang die periode duurt; bijvoorbeeld 2 jaar en 7 maanden, of elke andere variatie daarop. 

Voor de hoogte van uw ouderdomspensioen kunt u kiezen of de verhouding tussen het hogere en lagere bedrag 100:87,5 of 100:75 wordt. Na de maand waarop u met pensioen gaat, ontvangt u dan een ouderdomspensioen van 87,5% of 75% van het ouderdomspensioen dat u in de hoge periode ontvangt.

Wat moet u doen?

Geef minimaal vier maanden voor u met ouderdomspensioen gaat, aan ons door dat u eerst meer ouderdomspensioen wilt ontvangen. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw ouderdomspensioen. De planner is vanaf september 2022 beschikbaar.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW ingaat.

Let op: Wij weten niet wat uw totale inkomen na uw pensioen is, en welke gevolgen uw keuzes hebben voor belastingbetaling. Neem daarvoor contact op met een financieel adviseur.

Wat kunt u nog meer kiezen?