Wat als het mee- of tegenzit?

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl en op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn.

Hoe ziet die inschatting eruit?

U ziet de inschatting van uw pensioen met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Hieronder ziet u een voorbeeld.

U kunt ook de animatie van de Pensioenfederatie bekijken die een handige toelichting geeft op deze scenario’s:

Het onderste bedrag

Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd. Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u bruto per jaar ontvangt, zolang u leeft. Op mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend alsof u uw pensioen tegelijk laat ingaan met uw AOW.

De bovenste bedragen

Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat u blijft werken tot de pensioenrichtleeftijd van ons fonds (68 jaar) en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige pensioenregeling. Als u eerder stopt met werken, zal uw pensioen lager zijn.

Er zijn heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In de ene toekomst zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een andere toekomst zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde ‘toekomsten’. We hebben uitgerekend hoe hoog uw pensioen is in deze toekomsten.

 • Het verwachte eindresultaat
  Dit ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op lijkt uit te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

 • Als het meezit
  Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5%) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.

 • Als het tegenzit
  Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5%) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

 • De rente
  Als de rente stijgt, dan hoeven we minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aanhouden. De kans dat we de pensioenen kunnen verhogen wordt dan kleiner.

 • Beleggingen
  We beleggen de premie voor uw pensioen. We kunnen er niet voor kiezen om alleen maar te sparen, omdat dat niet genoeg geld oplevert om nu en in de toekomst alle pensioenen te betalen. Maar beleggen is niet zonder risico’s. We weten vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen. In het laatste geval kan het zijn dat we pensioenen moeten verlagen.

 • Stijgen of dalen van de prijzen
  Als de prijzen stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen hebben we in de inschatting verwerkt. Het bedrag dat u naar verwachting ontvangt, is dus een gecorrigeerd bedrag. Als de verwachting is dat de prijzen gaan stijgen, is het bedrag (iets) naar beneden bijgesteld.

Wat is nog meer van invloed op uw pensioen?

Veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een scheiding. We hebben geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in uw privé- of werksituatie.

Verschil tussen Mijnpensioenoverzicht.nl en UPO

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u dit jaar van ons ontvangt, ziet u voor het eerst deze inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn. U ziet een inschatting van het pensioen dat u van ons fonds gaat ontvangen. Als u inlogt op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een inschatting die gebaseerd is op uw totale pensioen, dus ook van eventuele andere pensioenfondsen en inclusief uw AOW-pensioen.

Bent u al met pensioen?

Dan ziet u op mijnpensioenoverzicht.nl ook een inschatting van uw pensioen als er de komende 10 jaar mee- of tegenvallers zijn. U ziet deze inschatting vanaf het moment dat u AOW ontvangt. Zolang u nog geen AOW ontvangt, ziet u uw pensioen alsof u het tegelijk met uw AOW in laat gaan.

Is uw verwachte eindresultaat lager dan het bedrag dat u nu ontvangt? Dan betekent dit dat economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen en de koopkracht van uw pensioen daalt. U krijgt dus niet minder, maar u kunt minder kopen met hetzelfde pensioen. U kunt zich met het verwachte eindresultaat voorstellen hoeveel u met uw pensioen over 10 jaar kunt kopen.