Pensioen op maat

Ouderdomspensioen verhogen tot u AOW krijgt

De AOWVanaf uw AOW-leeftijd ontvangt u AOW van de overheid. Dit is een basisinkomen. De hoogte hiervan hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW uit. Kijk voor meer informatie op www.svb.nl. van de overheid start vaak op een ander moment dan het ouderdomspensioen dat u van ons ontvangt. Gaat u eerder met ouderdomspensioen? Dan ontvangt u in de beginperiode  nog geen AOW. U kunt ervoor kiezen om het ouderdomspensioen van ons tijdelijk te verhogen tot het moment waarop u ook AOW ontvangt. Zo voorkomt u dat u tijdelijk minder inkomen hebt.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, betekent dit dat u later, als uw AOW ingaat, minder ouderdomspensioen van ons ontvangt.

Wat moet u doen?

Geef aan ons door dat u uw ouderdomspensioen wilt verhogen tot uw AOW van de overheid ingaat. Doe dit minimaal vier maanden voordat u met ouderdomspensioen gaat met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw ouderdomspensioen. De planner is vanaf september 2022 beschikbaar.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW ingaat.

Let op: Wij weten niet wat uw totale inkomen na uw pensioen is, en welke gevolgen uw keuzes hebben voor belastingbetaling. Neem daarvoor contact op met een financieel adviseur.

Wat kunt u nog meer kiezen?