Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De prijzen stijgen met de jaren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) houdt precies bij hoe sterk de prijzen stijgen. Wij proberen elk jaar uw opgebouwde pensioen te verhogen, het liefst met hetzelfde percentage als de prijsstijgingen.

Zo’n verhoging van uw pensioen noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt. De verhoging is een percentage van uw opgebouwde pensioen.

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging van uw pensioen. Dat mag alleen als ons fonds er financieel goed genoeg voor staat. Bij een verhoging wordt uw opgebouwde pensioen verhoogd met maximaal de prijsstijging volgens het CBS.

Ons bestuur beslist elk jaar in januari of - en met hoeveel procent - uw opgebouwde pensioen mag worden verhoogd. Dat hangt af van de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) en de financiële positie van ons fonds.

Elk jaar maken we in februari op onze website bekend of u een verhoging van uw opgebouwde pensioen kunt verwachten.

Hoe wordt de maximale verhoging berekend?

Voor de berekening van het maximale percentage waarmee we uw pensioen in een jaar kunnen verhogen, kijken we naar de index van de CBS voor de prijzen*.

We vergelijken het gemiddelde van deze index over de maanden augustus, september en oktober van het afgelopen jaar met de gemiddelde index van augustus, september en oktober van het jaar daarvoor. De verhoging berekenen we als een percentage. En dat is het maximale indexatiepercentage.

Berekening van de verhoging per 1 januari 2023:

  • Indexcijfer gemiddeld over aug-sept-okt 2021 is 109,4 (a)
  • Indexcijfer gemiddeld over aug-sept-okt 2022 is 127,0 (b)

De stijging in deze periode in % bedraagt:

  • (b) gedeeld door (a), min 100 = 127,0 / 109,4 = 116,1 (afgerond)
    minus 100 = 16,1.
  • Het maximale indexatiepercentage over 2022 is dan 16,1%.

De indexatie wordt altijd verwerkt op 1 januari van het jaar erop. In deze berekening dus op 1 januari 2023.

* de consumentenprijsindex (CPI) alle bestedingen (afgeleid) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. De Nederlandsche Bank (DNB) schrijft voor wanneer een pensioenfonds een verhoging mag geven. En of dat een deel of de gehele verhoging mag zijn.

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Ons fonds mag geen verhoging geven
  2. Ons fonds mag een gedeeltelijke verhoging geven
  3. Ons fonds mag de maximale verhoging geven

DNB heeft beschreven wanneer welke mogelijkheid mag worden gebruikt. Dat leest u hieronder.

1. Ons fonds mag geen verhoging geven

Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan 110% mag ons fonds geen verhoging geven.

2. Ons fonds mag een gedeeltelijke verhoging geven

Ons fonds mag een gedeeltelijke verhoging geven als de beleidsdekkingsgraad van ons fonds op 31 december van een jaar hoger is dan 110%. Hoeveel er mag worden gegeven, hangt af van de hoogte van de beleidsdekkingsgraad.

3. Ons fonds mag de maximale verhoging geven 

Ons fonds mag de maximale verhoging geven als de beleidsdekkingsgraad op 31 december van een jaar hoger is dan de Toekomst Bestendige Dekkingsgraad (TBI). Deze TBI is per fonds anders en hangt af van de verwachtingen van de ontwikkeling van de rente en de inflatie in de komende jaren. DNB schrijft voor met welke rente en inflatie in de toekomst gerekend moet worden. Hierdoor is de TBI elk jaar anders. De TBI voor ons fonds was op 31 december 2022 132,7%.

Onze beleidsdekkingsgraad was op 31 december 2022 144,2%. Dat was dus hoog genoeg om de gehele prijsstijging van 16,1% als verhoging van uw pensioen te mogen geven. En het bestuur heeft dat ook besloten.

Wanneer krijgt u inhaalindexatie?

In het verleden is het ons niet altijd gelukt om uw pensioen te verhogen, omdat de financiële situatie van ons fonds toen niet goed genoeg was. Daarom kan het zijn dat u een indexatie-achterstand hebt. Deze achterstand lopen we in als ons fonds na het verwerken van de indexatie van dat jaar nog voldoende geld over heeft om een zogenaamde inhaalindexatie te kunnen geven. We berekenen elk jaar of we een inhaalindexatie kunnen geven.

Per 1 januari 2022 en 1 januari 2023 is het gelukt om een stukje inhaalindexatie te geven. Hierdoor is de achterstand in indexatie gedaald.

Maar wie krijgt nu extra pensioen, en hoeveel? 

Iedereen die in het verleden een indexatie heeft gemist, krijgt een extra pensioenverhoging. Ook als u geen pensioen meer opbouwt bij ons fonds. Maar niet iedereen krijgt dezelfde verhoging. De verhoging van uw pensioen is namelijk afhankelijk van hoeveel indexatie u in het verleden hebt gemist. Dat is niet voor iedereen gelijk.

Iedereen krijg wel hetzelfde gedeelte van zijn of haar gemiste indexatie

Met de inhaalindexatie kennen we dus een deel van de gemiste indexatie alsnog toe. Dat deel is voor iedereen gelijk. Maar de hoogte van de gemiste indexatie is voor iedereen verschillend, omdat niet iedereen even veel indexatie heeft gemist. We moeten de inhaalindexatie daarom per persoon berekenen.

De verhoging in de afgelopen jaren

De toegekende verhoging verschilt van jaar tot jaar. Dit is het overzicht van de afgelopen 10 jaar:

Jaar

Verhoging

Gewenste verhoging

2024

0%

-0,6%*

2023

16,1%

16,1%

2022

2,7%

2,7%

2021

0,0%

0,9%

2020

0,0%

1,7%

2019

0,2%

1,6%

2018

0,0%

1,4%

2017

0,0%

0,2%

2016

0,0%

0,4%

2015

0,1%

0,6%

2014

0,2%

1,2%

*het bestuur neemt nog een besluit hoe er rekening gehouden gaat worden met deze negatieve inflatie

Meer weten over dit overzicht? Bekijk de toelichting op onze website.