Soorten pensioen

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Als u ziek wordt en daardoor niet meer (volledig) kunt werken, hebben wij ook pensioen voor u geregeld.

Inkomen voor nu

Arbeidsongeschiktheidspensioen is pensioen dat u ontvangt wanneer u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt raakt terwijl u bij Gasunie of GasTerra werkt én recht hebt op een WIA-uitkering. Uw arbeidsongeschiktheidspensioen geldt als aanvullend inkomen op uw WIA-uitkering van de overheid. Hoeveel arbeidsongeschiktheidspensioen u van Stichting Pensioenfonds Gasunie ontvangt, hangt af van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent en uw pensioengevend jaarsalaris.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt als uw WIA-uitkering stopt of als u met ouderdomspensioen gaat.

Pensioen voor later

Tijdens arbeidsongeschiktheid blijft u ouderdomspensioen bij ons opbouwen, ook al werkt u niet meer en betaalt u hiervoor geen premie. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkt u voor het andere deel? Dan betaalt u gedeeltelijk ouderdomspensioenpremie voor het deel dat u werkt. U ontvangt dit ouderdomspensioen als u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel ouderdomspensioen er voor u is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor u Voor uw (ex-)partner Voor uw kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Bijzonder partnerpensioen  
  Vrijwillige Anw-hiaatverzekering