Pensioen op maat

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Heeft uw partner zelf genoeg pensioen? Of hebt u geen partner? Dan is het voor u wellicht interessant om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. Als u een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. Deze keuze kunt u alleen maken als u met ouderdomspensioen gaat. Daarna niet meer.

Gevolgen voor uw ouderdomspensioen

Als u hiervoor kiest, dan ontvangt u meer ouderdomspensioen. Uw partner krijgt een lager of zelfs geen partnerpensioen als u overlijdt.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en check hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna uw keuze aan ons door met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt. Doe dit minimaal vier maanden voor u met ouderdomspensioen gaat.

Let op: dit is een eenmalige keuze! Als u eenmaal gekozen hebt om te ruilen kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw ouderdomspensioen. De planner is vanaf september 2022 beschikbaar.

Let op: Wij weten niet wat uw totale inkomen na uw pensioen is, en welke gevolgen uw keuzes hebben voor belastingbetaling. Neem daarvoor contact op met een financieel adviseur.

Wat kunt u nog meer kiezen?