Verandert uw situatie?

In deeltijd werken

Werkt u in deeltijd of gaat u (tijdelijk) minder werken? Dan heeft dit vaak gevolgen voor uw pensioenopbouw. Want doordat u minder werkt, ontvangt u minder salaris en bouwt u minder pensioen op. Daardoor kan er een tekort ontstaan in uw pensioenopbouw. Als u ouderschapsverlof opneemt, geldt dit voor uw pensioenopbouw ook als in deeltijd werken.

Werkt u bijvoorbeeld voor 80%, dan bouwt u ook voor 80% pensioen op. Dit geldt voor uw:

  1. Ouderdomspensioen;
  2. Partnerpensioen;
  3. Wezenpensioen;
  4. Arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever als u in deeltijd wilt gaan werken. Uw werkgever geeft dit aan ons door.

Wat kunt u verder doen?

In het pensioenoverzicht staat hoeveel pensioen wij voor u regelen. U kunt uw persoonlijke pensioenoverzicht online bekijken. Ga naar Mijn Pensioencijfers en raadpleeg de Pensioenplanner. In de Pensioenplanner kunt u zien wat minder werken betekent voor de hoogte van uw pensioen. De planner is vanaf september 2022 beschikbaar.