Verandert uw situatie?

Verlof

Gaat u met (onbetaald) verlof? Dan kan dit in sommige gevallen gevolgen hebben voor uw pensioen. Voor de opbouw van uw pensioen is het belangrijk wat voor soort verlof u neemt:

1. Vakantiedagen opnemen

U hebt recht op een aantal vakantiedagen per jaar. Als u dit verlof opneemt, heeft dit geen invloed op uw pensioen.

2. Zwangerschapsverlof

U stopt tijdelijk met werken, omdat u een kind krijgt. U ontvangt tijdens uw zwangerschapsverlof elke maand uw salaris, zoals u dat gewend bent. U hoeft niets te doen voor uw pensioen. Uw pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens uw zwangerschapsverlof.

3. Ouderschapsverlof

U neemt ouderschapsverlof op. Over het deel dat u ouderschapsverlof heeft, bouwt u geen pensioen op.

Mocht u tijdens uw ouderschapsverlof overlijden of arbeidsongeschikt worden, dan is er voor uw partner een partnerpensioen en uw kinderen een wezenpensioen. Voor het bepalen van de hoogte van deze pensioenen doen we alsof u geen verlof heeft opgenomen.

4. Onbetaald verlof

U neemt onbetaald verlof op. U krijgt meer vrije tijd, maar u blijft in dienst bij uw werkgever. Gedurende deze  periode bouwt u geen pensioen op.  

Als u voorafgaand aan uw pensioen onbetaald verlof opneemt en u komt te overlijden of u raakt arbeidsongeschikt dan  is er voor uw partner een partnerpensioen en voor uw kinderen een wezenpensioen. Voor het bepalen van de hoogte van deze pensioenen doen we alsof u geen verlof heeft.

Neemt u niet voorafgaand aan uw pensioen onbetaald verlof op? Dan bouwt u niet langer partnerpensioen of wezenpensioen op. Het partnerpensioen en wezenpensioen dat u tot dan toe hebt opgebouwd, blijft staan. Dat wordt aan uw nabestaanden uitgekeerd, mocht u komen te overlijden.

Wat moet u doen?

Maak afspraken met uw werkgever over wanneer en hoe lang u verlof opneemt. Uw werkgever geeft dit door aan ons.