Hoeveel premie betaalt u?

Voor de opbouw van uw pensioen (ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen) betalen u en uw werkgever pensioenpremie aan ons fonds. De werkgeverspremie is in 2022 25,6%. U betaalt zelf 2,45% van de pensioengrondslagHet deel van uw jaargrondslag waarover u pensioen opbouwt. Dit is het pensioengevende jaarsalaris - franchise.. Als uw brutosalaris hoger is dan € 102.942 (in 2022), betaalt u 6% premie over het verschil tussen het grensbedrag en het deel van uw salaris of het fiscaal maximaal pensioengevend salaris boven dit grensbedrag.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch door de werkgever ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. Uw werkgever maakt uw eigen bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over aan ons fonds.

Kostendekkende premie

De premie die wij van u en uw werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een ‘kostendekkende premie’.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch ouderdomspensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoeft u geen premie te betalen.