Hoe zeker is uw pensioen?

Waardevast pensioen

transparant.gif  

U bouwt ieder jaar over uw pensioengevend salaris pensioen op. Over het opgebouwde pensioen kan het fonds een toeslag geven (indexatie). Zolang u werkt voor uw werkgever is de ambitie om het opgebouwde pensioen mee te laten stijgen met de prijsstijgingen.

Dit heet toeslagverlening (indexatie).

Tot 2016 werden de pensioenen van deelnemers uit een reserve verhoogd met de loonstijging bij de werkgever. Die reserve is in 2016 leeg.

Hieronder ziet u hoe Pensioenfonds Gasunie het opgebouwde pensioen de afgelopen jaren heeft verhoogd:

Jaar  Verhoging  Prijsstijging
2020  0,0% 0,9%
2019  0,0%  1,7%
2018  0,2%  1,6%
2017 0,0% 1,4%
2016  0,0%  0,2%

2015
1,53%  0,4%

2014
1,7%  0,6%
2013 1,8%  1,2%
2012  0,0%  2,0%
2011  1,75% 2,5%
2010  1,00% 1,30%

 

reglement.png

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw pensioenregeling bij Pensioenfonds Gasunie? Meer informatie vindt u in laag 3.