Hoe zeker is uw pensioen?

Waardevast pensioen

transparant.gif  

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2024 iets minder kopen dan in 2023. Daarom probeert Stichting Pensioenfonds Gasunie uw opgebouwde pensioen jaarlijks te verhogen met een percentage.

Dat wil zeggen dat uw opgebouwde pensioen jaarlijks meegroeit met de algemene prijsstijging. Dit heet een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Als het financieel tegenzit, kan het zo zijn dat Stichting Pensioenfonds Gasunie geen of geen volledige verhoging kan toekennen. Dat betekent dan dat uw pensioen minder waard wordt. Als het
daarna financieel beter gaat, kan uw pensioen eventueel extra worden verhoogd. Per 1 januari 2024 is uw pensioen niet verhoogd. De prijzen daalden met 0,6%. Deze inflatie van 0,6% zal in de toekomst nog verwerkt worden in de pensioenen.

De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers als volgt verhoogd*:

Jaar  Indexatie ** Stijging van de prijzen
2023 0,0% -0,6%
2022 16,1% 16,1%
2021 2,7% 2,7%
2020 0,0% 0,9%
2019 0,0% 1,7%
2018 0,2% 1,6%
2017 0,0%  1,4%
2016 0,0% 0,2%
2015 0,0%  0,4%

*  De cijfers over stijging van de prijzen zijn gebaseerd op cijfers van het CBS. Hierbij wordt gekeken naar aug t/m okt van het ene jaar, ten opzichte van diezelfde periode voorgaande jaar. De verhoging wordt per 1 januari van het jaar erna toegekend.

**In deze tabel is alleen de reguliere verhoging opgenomen, niet de zogenoemde inhaaltoeslag. In het verleden is het niet altijd gelukt om uw pensioen te verhogen, omdat de financiële situatie van ons fonds toen niet goed genoeg was. Daarom kan het zijn dat u een indexatieachterstand hebt. Een deel van deze achterstand is ingelopen doordat na het verwerken van de indexatie van dat jaar nog voldoende geld over was om een zogenaamde inhaaltoeslag te kunnen geven. Per 1 januari 2022 is hierdoor een inhaaltoeslag verleend van 2,7% en per 1 januari 2023 van 30,2%. Pensioenfonds Gasunie berekent elk jaar opnieuw of we een inhaaltoeslag kunnen geven.

reglement.png

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw pensioenregeling bij Pensioenfonds Gasunie? Meer informatie vindt u in laag 3.