Hoeveel krijgt u?

Pensioen op maat

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin u 68 jaar wordt. U kunt uw pensioen aanpassen aan uw eigen wensen. U kunt kiezen uit:

Het is mogelijk om keuzes te combineren. Bijvoorbeeld partnerpensioen inruilen voor een ouderdomspensioen dat eerder ingaat of het ouderdomspensioen eerder laten ingaan en verhogen tot uw AOW van de overheid ingaat.

Enkele maanden voor uw AOW-leeftijd, ontvangt u van ons een brief met uitleg over uw keuzemogelijkheden en een formulier waarop u uw keuzes kunt aangeven. 

Wilt u uw ouderdomspensioen eerder laten ingaan, bijvoorbeeld op uw AOW-leeftijd, geef uw keuze dan minimaal vier maanden voor de gewenste ingangsdatum aan ons door. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier in Mijn Pensioencijfers.