Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Iedereen kan ziek worden. Meestal bent u snel hersteld, maar soms kan het langer duren. En sommige mensen herstellen helemaal niet meer. Als u niet volledig herstelt en arbeidsongeschikt wordt, kan het zijn dat u niet meer (volledig) uw oude werk kunt doen. En dat kan weer gevolgen hebben voor uw inkomen en voor uw pensioen.

Als u ziek bent of een handicap heeft, krijgt u misschien een WIA-uitkering. Als u zo’n uitkering heeft, kunt u ook pensioen blijven opbouwen. En in sommige gevallen krijgt u een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Meer informatie?

Meer informatie over arbeidsongeschiktheid vindt u op www.uwv.nl.

 

 

reglement.png

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw pensioenregeling bij Pensioenfonds Gasunie? Meer informatie vindt u in laag 3.