Welke kosten maken wij?

Kosten

kosten.png

Pensioenfonds Gasunie maakt kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie, communicatie, vermogensbeheer, uitbetaling van de pensioenen en het innen van de premies.

Wij maken bijvoorbeeld kosten voor de communicatie, zoals brieven, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en de website. Daarnaast kost het beheren en beleggen van vermogen ook geld. Wij betalen bijvoorbeeld voor de aan- en verkoop van aandelen.

Informatie over de kosten staat in het jaarverslag.

 

 

reglement.png

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw pensioenregeling bij Pensioenfonds Gasunie? Meer informatie vindt u in laag 3.