Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Partnerpensioen

Als u overlijdt, ontvangt uw partner wellicht een partnerpensioen. Of iemand partnerpensioen krijgt, ligt aan bepaalde voorwaarden. Krijgt u een partner als u niet meer deelneemt aan deze pensioenregeling, dan krijgt uw partner geen pensioen van Pensioenfonds Gasunie.

Premiecompensatie

Als uw partner partnerpensioen ontvangt, maar nog geen AOW, heeft uw partner recht op premiecompensatie. Dit houdt in dat uw partner een bedrag ontvangt dat even groot is als het verschil in premie voor de volksverzekeringen vóór en na de AOW-leeftijd.

Anw-hiaatpensioen

Als u overlijdt en uw partner heeft op dat moment nog niet de AOW-leeftijd bereikt, dan heeft uw partner mogelijk recht op een wettelijke uitkering van de overheid volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). Aan deze uitkering zijn voorwaarden verbonden. Ook is de hoogte van de Anw-uitkering afhankelijk van het inkomen van uw partner. Het kan zijn dat uw partner niet (of gedeeltelijk) in aanmerking komt voor een Anw-uitkering. In dat geval loopt uw partner de kans er in inkomen op achteruit te gaan. Dit wordt het Anw-hiaat genoemd.

De pensioenregeling van Pensioenfonds Gasunie biedt u de mogelijkheid om u vrijwillig te verzekeren tegen deze financiële terugval met een Anw-hiaatpensioen.

Wezenpensioen

Als uw kinderen jonger zijn dan 18 jaar of jonger zijn dan 27 jaar en voor het grootste deel van hun tijd studeren, krijgen zij een wezenpensioen.

 

reglement.png

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw pensioenregeling bij Pensioenfonds Gasunie? Meer informatie vindt u in laag 3.