Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht.png

Als u van baan verandert
Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Als u arbeidsongeschikt wordt
Als u arbeidsongeschikt wordt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

samenwonen_trouwen.png

Als u een partner krijgt
Als u gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen, moet u dit aan ons doorgeven. Misschien wilt u ook een verzekering van Anw-hiaatpensioen afsluiten voor uw partner. Kijk voor meer informatie in laag 2. Als u gaat samenwonen ontvangen wij graag een kopie van uw samenlevingscontract.

scheiden.png

Als u uit elkaar gaat
Als u gaat scheiden, of als u het geregistreerd partnerschap beëindigt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor het pensioen van u en uw ex-partner. Woont u niet langer samen? Geef dan wel aan ons door dat uw relatie is beëindigd.

buitenland.png

Als u naar het buitenland verhuist
Verhuist u naar het buitenland? Dan moet u dit zelf doorgeven. Dit kan via de RNI (Registratie Niet-Ingezetenen). Bekijk ook goed wat de gevolgen zijn voor uw AOW.

werkloos.png

Als u werkloos wordt
Als u werkloos wordt. Dit hoeft u niet aan ons door te geven, maar bekijk wel goed wat de gevolgen zijn voor uw pensioen.

mijnpensioenoverzicht.png

Mijn pensioenoverzicht
Wilt u weten hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd? Kijk dan op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl.

vragen.png
Vragen?
Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van een keuzemogelijkheid? Neem dan contact op met ons.