Hoe bouwt u pensioen op?

Pensioengrondslag

opbouw.png

Om de hoogte van het ouderdomspensioen te kunnen berekenen, moet van uw pensioengevend salaris een bedrag worden afgetrokken: de franchise.

De franchise is het deel van uw salaris dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. In 2023 is dit € 16.322. U bouwt dus niet over uw hele salaris pensioen op. U krijgt op uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering van de overheid. Voor € 16.322 hoeft u dus geen pensioen op te bouwen. Dit bedrag wordt aangepast aan de ontwikkeling van de AOW-uitkering.

Pensioengrondslag

Dus om uw pensioengrondslag te berekenen maakt Pensioenfonds Gasunie de volgende berekening:
uw pensioengevend salaris (maximaal € 128.810 in 2023) – de franchise = uw pensioengrondslag.

Opbouwpercentage

Voor elk jaar dat u bij Pensioenfonds Gasunie pensioen opbouwt, ontvangt u onder voorwaarden een percentage van de pensioengrondslag aan ouderdomspensioen. Dit is het opbouwpercentage. Dat is vastgesteld op 1,875%. Jaarlijks bekijkt het bestuur of de opbouw van 1,875% toegekend kan worden.

 

reglement.png

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw pensioenregeling bij Pensioenfonds Gasunie? Meer informatie vindt u in laag 3.