Hoe zeker is uw pensioen?

Tekort

transparant.gif uitkeringszekerheid_risico.png

De beleidsdekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van Pensioenfonds Gasunie. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen van het fonds en de waarde van de pensioenen (de verplichtingen) die het fonds nu en in de toekomst moet uitbetalen.

Als de beleidsdekkingsgraad bijvoorbeeld 105% is, dan staat tegenover elke € 100,- die Pensioenfonds Gasunie moet uitbetalen aan pensioen, op dat moment € 105,- aan vermogen.

Maatregelen

Als onze beleidsdekkingsgraad te laag is en we een tekort hebben, nemen we - als dat nodig is - één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. In de afgelopen vijf jaar hebben wij de pensioenen voor deelnemers niet verlaagd.

 

reglement.png

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw pensioenregeling bij Pensioenfonds Gasunie? Meer informatie vindt u in laag 3.