Welke keuzes hebt u zelf?

Eerder of gedeeltelijk met pensioen

transparant.gif 

Als u met pensioen gaat, kunt u ervoor kiezen om eerder dan de standaard pensioenleeftijd van 68 jaar met pensioen te gaan. Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw levenslang ouderdomspensioen lager.

Eerder met pensioen

U heeft de keuze eerder met pensioen te gaan. Op zijn vroegst kunt u op 55-jarige leeftijd al met pensioen gaan. Dit heeft uiteraard wel gevolgen voor de hoogte van uw pensioenuitkering. Logisch, want u heeft minder jaren pensioen opgebouwd en u ontvangt over een langere periode pensioen. Met de pensioenplanner kunt u voor uw persoonlijke pensioensituatie de effecten van eerder stoppen met werken berekenen.

AOW-vervangend pensioeninkomen

U kunt bij uw pensionering ervoor kiezen om enkele maanden een AOW-vervangend pensioen 'te kopen'. De AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. Bent u geboren na 31 december 1959? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar tot 2024. De AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend vanaf 2024.

Klik hier om uw AOW-leeftijd te berekenen. Als u vanaf uw 65e een AOW-vervangend inkomen wilt hebben totdat het AOW-pensioen van de Sociale Verzekeringsbank ingaat, dan kunt u daarvoor een deel van het levenslang ouderdomspensioen omruilen in een AOW-overbruggingspensioen. Uw levenslange ouderdomspensioen wordt daardoor lager. Meer informatie hierover leest u in (de bijlagen van) het pensioenreglement.

Deeltijdpensioen

Vanaf uw 55ste is het mogelijk om gedeeltelijk met pensioen te gaan. Daarnaast kunt u in deeltijd blijven werken. De hoogte van het deeltijdpensioen is afhankelijk van het deeltijdpercentage. Voor het deel dat u blijft werken, gaat de opbouw van het ouderdomspensioen gewoon door.

 

reglement.png

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw pensioenregeling bij Pensioenfonds Gasunie? Meer informatie vindt u in laag 3.