Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico.png Welke risico’s zijn er?
Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:
  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioenen duurder. We hebben daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Waardevast pensioen
Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten stijgen met de prijsstijgingen. Dit heet toeslagverlening (indexatie). Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. Per 1 januari 2024 is uw pensioen niet verhoogd. De prijzen daalden met 0,6%. Deze inflatie van -0,6% zal in de toekomst nog
verwerkt worden in de pensioenen. Hoe we dat precies doen wordt nog uitgezocht.
De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

Jaar Indexatie Stijging van de prijzen
2023 0,0% -0,6%
2022 16,1% 16,1%
2021 2,7% 2,7% 
2020 0,0%  0,9% 

Tekort
Als we een tekort hebben, nemen we - als dat nodig is - één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
  •  In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.