Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico.png Welke risico’s zijn er?
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. We hebben namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:
  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioenen duurder. We hebben daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Waardevast pensioen
Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten stijgen met de prijsstijgingen. Dit heet toeslagverlening (indexatie). De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

Jaar Indexatie Stijging van de prijzen
2022 2,7% 2,7% 
2021 0,0%  0,9% 
2020 0,0%  1,7% 

Tekort
Als we een tekort hebben, nemen we - als dat nodig is - één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet (volledig) mee met de stijging van de prijzen.
  •  In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.