Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico.png Welke risico’s zijn er?
De hoogte van uw pensioen staat niet vast. We hebben namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:
  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioenen duurder. We hebben daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

Waardevast pensioen
Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten stijgen met de prijsstijgingen. Dit heet toeslagverlening (indexatie). De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

  Volledige toeslag Feitelijk verleend Niet verleend
2020 0,9%  0,0%  0,9%
2019 1,7%  0,0%  1,7%
2018 1,6%  0,2%  1,4%

Deze tabel geldt voor de periode vanaf 2017, waarin de wel/niet verleende toeslagen gelijk zijn voor alle deelnemers die actief pensioen opbouwen, niet meer actief pensioen opbouwen of gepensioneerd zijn. Dit was voor 2017 niet het geval.

Tekort
Als we een tekort hebben, nemen we - als dat nodig is - één of meer van deze maatregelen:

  • Uw pensioen groeit niet mee met de prijzen.
  • Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.