Onze financiële positie

Dekkingsgraad

De financiële gezondheid van Pensioenfonds Gasunie is af te leiden uit de dekkingsgraad. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. Het is de verhouding tussen het geld dat we op dit moment bezitten (ons vermogen) en het geld dat we in de toekomst nodig hebben om alle pensioenen te kunnen betalen (onze verplichtingen).

Ontwikkeling dekkingsgraad

In onderstaande grafiek ziet u hoe de dekkingsgraden zich de afgelopen twee jaar ontwikkelden. Onder de grafiek krijgt u meer uitleg over deze dekkingsgraden en wat zij betekenen.

Wat betekenen de percentages?

Een dekkingsgraad van 100% betekent dat een pensioenfonds op dit moment precies genoeg geld heeft om in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Maar er zijn dan geen reserves om tegenvallers op te kunnen vangen of de pensioenen te verhogen.

Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 120% betekent dat we ten opzichte van de toekomstige verplichtingen een reserve hebben van 20%. Daarmee kunnen we tegenvallers opvangen (zonder de pensioenen te moeten verlagen) en/of kunnen we de pensioenen in de toekomst verhogen (indexatie).

Drie dekkingsgraden

In de grafiek ziet u drie dekkingsgraden:

De actuele dekkingsgraad (de grijze lijn)

Dit is een momentopname aan het einde van elke maand en verandert door de ontwikkelingen op de financiële markten, bijvoorbeeld de hoogte van de rente of de koersen van de aandelen. Op de laatste dag van elke maand maken we de balans op.

De beleidsdekkingsgraad (de gele lijn)

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad verandert daardoor minder sterk. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over het verhogen of verlagen van de pensioenen.

De vereiste dekkingsgraad (de blauwe lijn)

Deze dekkingsgraad geeft aan of ons fonds een tekort aan reserves heeft. Als de beleidsdekkingsgraad daalt tot onder de vereiste dekkingsgraad, moet ons fonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).