Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van Pensioenfonds Gasunie. Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor:

  • De uitvoering van de pensioenregelingen
  • De pensioenadministratie
  • Het vermogensbeheer
  • De communicatie
  • Het risicobeheer
  • Het uitbestedingsbeleid

Leden

Het bestuur bestaat uit acht leden. Vier leden zijn voorgedragen door de werkgevers Gasunie en GasTerra. Twee werknemersleden zijn voorgedragen door de Ondernemingsraden van Gasunie en GasTerra en twee door de Vereniging van Gepensioneerden van Gasunie en GasTerra (VGGasunie).


Bovenste rij v.l.n.r.: Ale Jan Algra, Dick Vermeulen, Johan Douma, Adriaan den Herder
Onderste rij v.l.n.r. : Joost Hooghiem, Britta van Boven, Sandra Melman, Flip van Koten

 

De bestuursleden worden aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun geschiktheid en betrouwbaarheid (kennis, competenties en integriteit).

 

Naam

Voorgedragen door

Joost Hooghiem (voorzitter)

Werknemers

Adriaan den Herder

Werknemers

Ale Jan Algra

Werknemers, namens pensioengerechtigden

Dick Vermeulen

Werknemers, namens pensioengerechtigden

Johan Douma (secretaris)

Werkgevers

Flip van Koten

Werkgevers

Sandra Melman

Werkgevers

Britta van Boven

Werkgevers

Beloningsbeleid

Pensioensfonds Gasunie hanteert een beloningsbeleid en vastgestelde beloningen.