Onze financiële positie

Herstelplan

Wat is een herstelplan?

Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan een bepaalde grens (in ons geval is dit niet van toepassing) is volgens de financiële spelregels de financiële positie niet goed genoeg. Er zijn dan te weinig reserves voor de lange termijn. Als dat het geval is moet het fonds een herstelplan inleveren bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In een herstelplan staat welke maatregelen we nemen om onze financiële positie te verbeteren en weer financieel gezond te worden, zodat de beleidsdekkingsgraad weer boven de gestelde grens uitkomt.

Uiterste redmiddel: verlagen van de pensioenen

Als het niet lukt om weer financieel gezond te worden, kan een pensioenfonds besluiten om de pensioenen te verlagen. Dat is een uiterste redmiddel. In de wet staat wanneer het pensioenfonds de pensioenen moet verlagen en aan welke regels we ons dan moeten houden.

Gaat het financieel minder goed met het fonds? Dan springen de werkgevers niet bij. De aangesloten ondernemingen Gasunie en/of GasTerra storten geen extra geld bij.