Onze financiële positie

Herstelplan

Wat is een herstelplan?

Als de beleidsdekkingsgraad lager is dan een bepaalde grens (in ons geval is die grens ongeveer 122%) is volgens de financiële spelregels de financiële positie niet goed genoeg. Er zijn dan te weinig reserves voor de lange termijn. Als dat het geval is moet het fonds een herstelplan inleveren bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). In een herstelplan staat welke maatregelen we nemen om onze financiële positie te verbeteren en weer financieel gezond te worden, zodat de beleidsdekkingsgraad weer boven de gestelde grens uitkomt.

Was een herstelplan nodig?

Begin 2021 was onze beleidsdekkingsgraad 103,5% en dat was lager dan de grens (121,8%). Daarom hebben we begin 2021 een herstelplan ingediend. Daarin staat de verwachting dat het fonds eind 2028 weer over voldoende reserves zal beschikken.

Intussen hebben de financiële markten zich in 2021 gunstig ontwikkeld en ziet het ernaar uit dat we al in 2022 over voldoende reserves beschikken. Er is dan geen nieuw herstelplan nodig.

Uiterste redmiddel: verlagen van de pensioenen

Als het niet lukt om weer financieel gezond te worden, kan een pensioenfonds besluiten om de pensioenen te verlagen. Dat is een uiterste redmiddel. In de wet staat wanneer het pensioenfonds de pensioenen moet verlagen en aan welke regels we ons dan moeten houden.

Gaat het financieel minder goed met het fonds? Dan springen de werkgevers niet bij. De aangesloten ondernemingen Gasunie en/of GasTerra storten geen extra geld bij.