Onze organisatie

Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt van binnenuit toezicht op het pensioenfonds. De Raad van Toezicht beoordeelt onder andere:

  • alle beleids- en bestuursprocedures en andere processen binnen het fonds;
  • de leiding van het fonds;
  • de manier waarop het bestuur omgaat met langetermijnrisico’s.

De Raad van Toezicht rapporteert aan het bestuur. De bevindingen van de Raad staan ook in het jaarverslag, samen met een reactie van het bestuur.

Leden

De Raad van Toezicht bestaat uit drie externe leden:

  Naam
Thijs Driessen (voorzitter)
Haitse Hoos
Diana Horsmeier

Voor de Raad van Toezicht geldt het reglement voor de Raad van Toezicht.

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op deze markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert onder meer op:

  • de geschiktheid en betrouwbaarheid van de bestuursleden
  • het vereist eigen vermogen
  • hoe het fonds wordt bestuurd
  • de naleving van de wet- en regelgeving op pensioengebied

Autoriteit Financiële Markten

Mensen moeten kunnen vertrouwen op de pensioensector en een bewuste keuze kunnen maken over hun pensioen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie die wordt verstrekt aan de belanghebbenden.