Onze beleggingen

Hoe beleggen we?

We beleggen een deel van de portefeuille in financiële waarden met een beperkt risico, met een redelijk zeker, maar ook lager rendement. Het gaat dan om beleggingen in vastrentende waarden, zoals bijvoorbeeld in staats- en bedrijfsobligaties en hypotheken.

Om voldoende rendement te kunnen maken beleggen we het grootste deel van de beleggingsportefeuille in meer risicovolle beleggingscategorieën. Deze beleggingscategorieën hebben een hoger risicoprofiel. Hierbij valt te denken aan aandelen, grondstoffen of onroerend goed.

De verdeling van de beleggingsportefeuille is ongeveer als volgt: