Onze organisatie

Wat doet ons fonds?

Stichting Pensioenfonds Gasunie is een ondernemingspensioenfonds. We voeren de pensioenregelingen uit voor de werknemers, de gewezen werknemers (slapers), pensioengerechtigden en hun nabestaanden van Gasunie en GasTerra. In die pensioenregelingen staan afspraken over het pensioen.

Missie, visie, doelstellingen

Onze missie, visie en doelstellingen kunt u lezen op deze pagina.

Hoe wij werken

Onze werkwijze staat uitgebreid beschreven in de Actuariële Bedrijfstechnische Nota (ABTN).
Daarin staat bijvoorbeeld welke regelingen er zijn, hoe we risico's beheersen, hoe de integriteit en compliance zijn geregeld, hoe we beleggen en welke financiële stuurmiddelen er zijn.

Uitbestede taken

Het bestuur van het pensioenfonds is eindverantwoordelijk, maar voert niet alle taken zelf uit. We werken samen met de volgende partijen:

  • AZL voert de pensioenadministratie uit.
  • Verschillende vermogensbeheerders beleggen het vermogen van het fonds.
  • Willis Towers Watson verzorgt de actuariële werkzaamheden.
  • Ernst & Young is de accountant van ons fonds.

Handig om te weten