Onze organisatie

Commissies

Drie commissies ondersteunen het bestuur. Zij bereiden onderwerpen voor die daarna in het bestuur aan de orde komen.

Pensioen- en communicatiecommissie

De pensioen- en communicatiecommissie adviseert het bestuur over het te voeren pensioenbeleid, de uitvoering van de pensioenregelingen, over de communicatie en over de governance van het fonds.

De pensioen- en communicatiecommissie bestaat uit drie bestuursleden:

Ale Jan Algra (voorzitter)

Joost Hooghiem

Sandra Melman

Beleggingsadviescommissie

De beleggingsadviescommissie houdt zich bezig met de beleggingen van het fonds. Deze commissie bereidt het beleggingsbeleid voor en bespreekt dit daarna met het bestuur. Het beleggingsbeleid ligt vast in het Beleidsplan Beleggingen.

De beleggingsadviescommissie bestaat uit drie bestuursleden en twee externe adviseurs:

Flip van Koten (voorzitter)

Janneke Hermes

Vacature

Christiaan Tromp (extern adviseur)

Roelof Salomons (extern adviseur)

Risk- en compliancecommissie

De risk- en compliancecommissie adviseert het bestuur over risicobeheersing en compliance. De commissie ondersteunt het bestuur bij het beleid over niet-financiële risico. Daarnaast is deze commissie verantwoordelijk voor het uitbestedingsbeleid en het IT-beleid (en het beperken van IT-risico’s). Deze commissie is ook het klankbord voor de onafhankelijk risicomanager (zie: Bestuursbureau).

De risk- en compliancecommissie bestaat uit twee bestuursleden:

Adriaan den Herder (voorzitter)

Johan Douma