Onze organisatie

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan beoordeelt of het bestuur:

  • goede beleidskeuzes heeft gemaakt;
  • het beleid goed heeft uitgevoerd;
  • de code pensioenfondsen heeft nageleefd;
  • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen.

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag, samen met een reactie van het bestuur.

Vindt het Verantwoordingsorgaan dat het bestuur niet goed functioneert? Dan meldt het orgaan dit bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. Het orgaan vraagt de kamer het verder te onderzoeken.

Advies

Het verantwoordingsorgaan brengt advies uit over zaken zoals:

  • de vergoedingsregeling voor bestuursleden;
  • het beleid ten opzichte van het verantwoordingsorgaan;
  • het interne toezicht;
  • de interne klachten- en geschillenprocedure;
  • het communicatiebeleid.

Leden

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit drie leden:

Naam Vertegenwoordigt
Emiel Ekamper (voorzitter) Werknemers
Erik Elzinga Werkgevers
Tom Faas  Pensioengerechtigden

Voor het Verantwoordingsorgaan geldt het Reglement van het Verantwoordingsorgaan.