Onze organisatie

Sleutelfuncties

In de wet staat dat pensioenfondsen zogenoemde sleutelfuncties moet hebben. Voor deze functies benoemt het fonds sleutelfunctiehouders. Zij controleren op integere manier de uitvoering in onze organisatie en rapporteren aan het bestuur en de raad van toezicht.

Onze sleutelfunctiehouders zijn:

Rob Schilder Actuarieel 
Adriaan den Herder Risicobeheer
Freark Boonstra  Interne audit