Onze beleggingen

Waarom doen we dat op die manier?

Pensioenfonds Gasunie belegt ongeveer 35% van het gehele vermogen in vastrentende waarden zoals obligaties en hypotheken en ongeveer 65% van het gehele vermogen in de zakelijke waarden zoals aandelen, grondstoffen en vastgoed. Bij veel pensioenfondsen is die verdeling meer behoudend (minder aandelen en meer obligaties). Pensioenfonds Gasunie heeft uitgebreid onderzoek gedaan en vanuit dit onderzoek voor deze verdeling gekozen om onze doelstellingen (pensioenen uitkeren en ook corrigeren voor inflatie) te kunnen behalen tegen een acceptabel risico.

Waarom is rente belangrijk?

Een belangrijk risico bij beleggen voor een pensioenfonds is het renterisico. De rente heeft namelijk niet alleen invloed op de waarde van onze beleggingen, maar vooral ook op de hoogte van onze toekomstige verplichtingen. Als de rente daalt moeten we nu meer geld in kas hebben om de toekomstige pensioenen te kunnen uitbetalen. Met andere woorden: de dekkingsgraad daalt. Andersom geldt ook: als de rente stijgt gaat de dekkingsgraad omhoog.

Dit noemen we het renterisico. Wij proberen met dit risico, en andere risico’s, zoveel mogelijk rekening te houden bij onze beleggingen in de beleggingsportefeuille.