Onze financiële positie

Kerncijfers

Deelnemers

Pensioenfonds Gasunie had eind 2021 in totaal 4.077 deelnemers. Zij zijn te verdelen in actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.


Resultaat beleggingen

Resultaat van de afgelopen jaren.


Inkomsten en uitgaven

Inkomsten uit premie (31,7 miljoen) en uit beleggingen (230,5 miljoen) zorgden in 2021 samen voor een pensioenvermogen van 2.220 miljoen. Er waren in 2021 kosten voor pensioenuitkeringen, uitvoering en beleggingen.