Onze financiële positie

Kerncijfers

Deelnemers

Pensioenfonds Gasunie had eind 2020 in totaal 4.156 deelnemers. Zij zijn te verdelen in actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.


Resultaat beleggingen

Resultaat van de afgelopen jaren.


Inkomsten en uitgaven

Inkomsten uit premie (30,2 miljoen) en uit beleggingen (176,4 miljoen) zorgden in 2020 samen voor een pensioenvermogen van 2.002 miljoen. Er waren in 2020 kosten voor pensioenuitkeringen, uitvoering en beleggingen.