Onze financiële positie

Kerncijfers

Deelnemers

Pensioenfonds Gasunie had eind 2022 in totaal 4.201 deelnemers. Zij zijn te verdelen in actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.


Resultaat beleggingen

Resultaat van de afgelopen jaren.


Inkomsten en uitgaven

Inkomsten uit premie (37,0 miljoen) en uit beleggingen (-375,8 miljoen) zorgden in 2022 samen voor een pensioenvermogen van 1.833 miljoen. Er waren in 2022 kosten voor pensioenuitkeringen, uitvoering en beleggingen.