Onderweg naar een nieuw pensioen

Wat is er nieuw?

Wat is er nieuw als u nog geen pensioenuitkering ontvangt?

U krijgt een nieuwe pensioenregeling, waarschijnlijk per 1 januari 2027. U gaat dan op een andere manier pensioen opbouwen. Of eigenlijk: uw eigen pensioenpot opbouwen in plaats van een collectieve pot. De premie die u en uw werkgever voor uw pensioen betalen, gaat in een persoonlijke pensioenpot. Dat is het begin van uw pensioenkapitaal. We besluiten ook of het pensioen dat u al hebt opgebouwd in uw eigen pensioenpot komt. Of dat het onder de huidige/oude pensioenregels blijft vallen.

U ziet straks beter hoeveel u en uw werkgever in uw pensioenpot stoppen. Maar ook hoeveel geld er in totaal in uw pot zit. U kunt uw pensioen op de voet volgen. Uw pensioen wordt dus transparanter.

Uw pensioengeld gaat meer meebewegen met de economie. Dat gebeurt in de huidige pensioenregeling ook al. Want ook nu belegt ons fonds uw pensioenpremies. Maar de invloed van de economie is straks beter te zien. U weet straks dus precies hoe het met uw eigen pensioenpot gaat. In goede economische tijden zal uw pensioenpot (snel) stijgen. Het kan tijdelijk ook economisch minder gaan. Dan stijgt uw pensioenpot niet of daalt. U ziet de gevolgen van de bewegingen van de beleggingen terug in de hoogte van uw pensioenpot. En in de daarbij behorende pensioenuitkering. Uw pensioen wordt dus duidelijker en persoonlijker. U ziet straks beter dat uw pensioen meebeweegt met de economie.

Wat is er nieuw als u nu een pensioenuitkering ontvangt?

Uw pensioenuitkering is straks niet elk jaar even hoog, maar gaat meebewegen met de economie. De invloed van de economie is straks beter te zien. U weet straks precies hoe het met uw eigen pensioenpot gaat. In goede economische tijden zal uw uitkering stijgen. Het kan tijdelijk ook economisch minder gaan. Dan blijft uw uitkering gelijk of daalt. Uw pensioen wordt duidelijker en persoonlijker en beweegt zichtbaar mee met de resultaten van de beleggingen.