Uitkomsten deelnemersonderzoek

Het pensioenonderzoek: wat zijn de belangrijkste uitkomsten?

We krijgen allemaal een nieuw pensioen als gevolg van de nieuwe pensioenwet. Gasunie & GasTerra, de vakbonden en het Pensioenfonds Gasunie vinden het belangrijk dat dit pensioen zoveel mogelijk aansluit bij uw wensen en voorkeuren. Daarom heeft u in januari mee kunnen doen aan een onderzoek waarin u uw voorkeur kon aangeven. Bent u benieuwd naar de resultaten? En hoe het nu verder gaat? Lees dan snel verder.

Resultaten

Dit onderzoek ging over drie thema’s:

  1. Keuzevrijheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid
  2. Risico’s: hoeveel risico bent u bereid te nemen met uw pensioengeld?
  3. Beleggen: hoe staat u tegenover maatschappelijk verantwoord beleggen?

1. Keuzevrijheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid

Uit de enquête blijkt dat de meeste deelnemers vinden dat we samen verantwoordelijk zijn voor een goed pensioen, maar we willen ook graag zelf keuzes maken. Gepensioneerden vinden gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het pensioen nog belangrijker dan werkenden. Daarnaast vertrouwen we erop dat de deskundigen van het pensioenfonds goede keuzes maken over de manier waarop ons pensioengeld wordt belegd. Daarbij wil bijna de helft van de deelnemers zelf kunnen kiezen hoeveel risico er bij het beleggen genomen wordt.


2. Risico’s: hoeveel risico bent u bereid te nemen met uw pensioengeld?

Pensioenfonds Gasunie wil weten hoeveel risico deelnemers willen nemen met hun pensioen, zodat ze het geld op een manier kunnen investeren die past bij wat zij willen en aankunnen.

Deelnemers die nog niet met pensioen zijn, kiezen vaker voor risicovolle beleggingen dan deelnemers die wel al met pensioen zijn. Naarmate deelnemers ouder worden, willen zij minder risico nemen met hun pensioen. Daarnaast lijken deelnemers met een hoger inkomen wat vaker bereid om meer risico’s te nemen met hun pensioen. Vakbondsleden willen minder risico’s nemen met hun pensioengeld.

Het is wel belangrijk om te weten dat er grote persoonlijke verschillen zijn. Het is dus niet altijd zo dat werkenden meer risico willen nemen dan gepensioneerden. Hetzelfde geldt voor gepensioneerden: sommigen willen juist meer risico nemen dan anderen. De resultaten hieronder gaan dus over het totaal van de hele groep.


3. Beleggen: hoe staat u tegenover maatschappelijk verantwoord beleggen?

De meningen over maatschappelijk verantwoord beleggen lopen uiteen. Sommige deelnemers vinden dat pensioenfonds Gasunie verantwoord moet beleggen, ook als dat minder geld oplevert. Anderen vinden dat maatschappelijk verantwoord beleggen niet ten koste mag gaan van een positieve uitkomst.

Over het algemeen vinden deelnemers het belangrijker om goed gedrag aan te moedigen, dan om slecht gedrag te vermijden. Niet iedereen wil investeren in fossiele energie. Maar als er toch in fossiele energie wordt belegd, dan geven deelnemers regelmatig aan dat ze willen dat het geld gaat naar bedrijven die laten zien dat ze goede stappen zetten in de energietransitie.

 
Wie hebben er meegedaan aan dit onderzoek?

In totaal hebben 1.518 deelnemers meegedaan aan het onderzoek. Dit is 36%. Het onderzoeksbureau geeft aan dat dit een heel mooi resultaat is in vergelijking met hetzelfde onderzoek bij andere pensioenfondsen (gemiddeld 19% respons). Daar zijn we erg bij mee!


Hoe gaan we nu verder?

Doordat u mee hebt gedaan aan dit onderzoek, hebben we nu veel waardevolle informatie verzameld om pensioenkeuzes op te baseren. De resultaten helpen ons om goed te begrijpen wat onze deelnemers nodig hebben en willen met hun pensioen. Nu de resultaten bekend zijn, gaan we deze goed bekijken en interpreteren om de belangrijkste inzichten en trends eruit te halen. Deze vormen een belangrijke basis bij de keuzes die we straks moeten maken.

In het najaar van 2023 verwachten we u meer te kunnen vertellen over uw nieuwe pensioen.

Meer achtergrondinformatie vindt u op www.pensioenfondsgasunie.nl/nieuw-pensioen  

Of vraag de hele rapportage van Ipsos bij ons op. U krijgt deze vervolgens per e-mail van ons. U kunt de rapportage alleen opvragen als u deelnemer bent van ons fonds.