Belangenvertegenwoordiging

Hoe wordt uw stem gehoord?

De werkgevers en de vakbonden (samen de sociale partners) besluiten hoe de nieuwe pensioenregeling er uit komt te zien. Daarbij letten zij op de belangen van alle mensen met een pensioen bij ons pensioenfonds.

Voordat de besluiten definitief worden, wordt via de belangenverenigingen gevraagd om uw mening. Dat is wettelijk zo vastgelegd, maar ook een wens van de sociale partners en het fonds. Dat vinden we belangrijk. Maar welke belangenvereniging is er voor u?

Tot welke groep behoort u?

Er zijn drie groepen mensen bij ons fonds als het gaat om belangenvertegenwoordiging:

  1. In dienst bij Gasunie of GasTerra.
  2. In dienst geweest bij Gasunie of GasTerra en nu met pensioen of de ontvanger van een pensioen als nabestaande van een overleden deelnemer van ons fonds.
  3. Niet meer in dienst bij Gasunie of GasTerra, maar nog niet met pensioen.

Afhankelijk van de groep waartoe u behoort, kunt u terecht bij de onderstaande belangenvertegenwoordigers.


Vakbonden

De vakbonden gaan hun leden (de “achterban”) in 2024 om hun mening vragen. De betrokken vakbonden zijn VPG2, FNV, CNV en De Unie. Als u lid bent van één van deze vakbonden, krijgt u hierover bericht. Bent u nog geen lid, maar wilt u dat wel worden? Hieronder vindt u de links naar de websites van de vakbonden.


VGGasunie

De Vereniging van Gepensioneerden en Postactieven van Gasunie en GasTerra, afgekort VGGasunie, behartigt de belangen van de gepensioneerden. Omdat meer dan 10% van de gepensioneerden lid zijn van deze vereniging, heeft de VGGasunie een wettelijk vastgelegd “hoorrecht” over de nieuwe pensioenregeling. De sociale partners vragen de VGGasunie in 2024 om haar mening. De VGGasunie raadpleegt daarvoor haar leden. Als u nog geen lid bent, maar wel wilt worden, vindt u hieronder de link naar de website.


Vereniging van Slapers

De mensen die in dienst zijn geweest van Gasunie of GasTerra en nog niet met pensioen zijn, noemen we in pensioenland ook wel “slapers”. Er is een vereniging opgericht om de belangen van de slapers te vertegenwoordigen: Vereniging Inactieven Pensioenfonds Gasunie en GasTerra. Meer dan 10% van de slapers is lid geworden van deze vereniging. Daarom heeft de vereniging een wettelijk vastgelegd “hoorrecht” over de nieuwe pensioenregeling. De sociale partners vragen deze vereniging in 2024 om haar mening. Als u zich nog niet heeft aangemeld, vindt u hieronder het e-mailadres waarop u zich kunt aanmelden.

VPG2: www.vpg2.nl
FNV: www.fnv.nl
CNV: www.cnv.nl
De Unie: www.unie.nl
VGGasunie: www.vggasunie.nl
Vereniging van Slapers: mail naar slapersgasunie@gmail.com