Onderweg naar een nieuw pensioen

Wie kiest ons nieuwe pensioen?

De werkgevers en de vakbonden (samen de sociale partners) besluiten samen welke pensioenregeling gekozen wordt. En of de tot nu toe opgebouwde pensioenen naar de nieuwe pensioenregeling worden overgedragen. Het bestuur van het pensioenfonds kijkt hoe deze overdracht kan plaatsvinden. En hoe de beleggingen het beste aansluiten bij de wensen van de deelnemers in de nieuwe pensioenregeling. Het voorbereiden van de overgang naar ons nieuwe pensioen gaat in goed overleg. Zo zetten we ons samen in om tot een goede pensioenregeling te komen.