Onderweg naar een nieuw pensioen

Antwoorden op veelgestelde vragen.

Terug naar het overzicht
 • Wat is AOW?

  Vanuit de Algemene Ouderdomswet (de AOW) betaalt de overheid een maandelijkse uitkering aan mensen die ouder zijn dan 67 jaar. Iedereen die vanaf zijn 17e in Nederland heeft gewoond, krijgt AOW. Als je een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond, kan je uitkering lager zijn.

  De AOW uitkering is een basisvoorziening. De uitkering is voor alleenstaanden ongeveer € 1.350 netto per maand. De uitkering voor gehuwden is ongeveer € 900 netto. Als beide gehuwden AOW krijgen, is dat samen € 1.800 netto per maand.

 • Wat is pensioen?

  Pensioen is de extra uitkering die je opbouwt en uitgekeerd krijgt als je met pensioen gaat, bovenop je AOW-uitkering. Je kunt alleen pensioen opbouwen als je bij een werkgever in dienst bent en deze werkgever pensioen als arbeidsvoorwaarde aanbiedt. Gasunie en GasTerra doen dat. Jouw pensioen wordt geregeld door ons, Pensioenfonds Gasunie.

  Het grootste deel van de kosten voor de opbouw van pensioen wordt betaald door de werkgever. Je betaalt zelf ook een stukje mee. Voor meer informatie kijk je op deze pagina

 • Wat moet er gekozen worden?

  In de nieuwe pensioenregels moet gekozen worden tussen het solidaire pensioencontract of het flexibele pensioencontract. Verder moet gekozen worden of de bestaande pensioenen worden verhuisd naar het nieuwe pensioen. Dit heet in pensioentaal “invaren”. Deze twee keuzes worden gemaakt door de vakbonden en de werkgevers samen (de sociale partners). Het fonds kiest hoe de verhuizing naar het nieuwe contract gaat gebeuren. En hoe de beleggingen daarop worden aangepast.

 • Waarom gaat voor ons het nieuwe pensioen waarschijnlijk op 1 januari 2027 in?

  In het wetsvoorstel staat een uiterste overgangsdatum van 1 januari 2028. Wij denken dat veel fondsen langere tijd nodig hebben om te besluiten welke nieuwe pensioenregeling ze nodig hebben. Daarom hebben we gekozen voor een datum waarbij we verwachten dat AZL (het bedrijf dat onze administratie beheert) een goede overgang kan verzorgen. Ook de sociale partners (vakbonden en werkgevers) vinden deze datum een goede keuze.

  De overgangsdatum is nog niet definitief. We werken wel naar 1 januari 2027 toe, maar er kunnen omstandigheden zijn waardoor dit niet lukt en we op een latere datum overgaan.

 • Wat wordt er gedaan om 1 januari 2027 over te kunnen gaan?

  Het uitvoeren van de nieuwe pensioenregels is veel werk. Er moeten belangrijke besluiten worden genomen door de werkgever en de vakbonden (samen de sociale partners). En ook door het bestuur van het pensioenfonds. En er is tijd nodig om alle besluiten door te rekenen en documenten op te stellen die verplicht zijn om over te kunnen gaan naar de nieuwe pensioenregeling. Om op tijd klaar te zijn, zijn we vorig jaar september al begonnen met de voorbereidingen. Nu de wet aangenomen is, weten we hoe we verder kunnen gaan. En koersen we aan op een overgang naar de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027. Natuurlijk houden we jullie regelmatig op de hoogte van wat we aan het doen zijn en of we nog op schema liggen.

 • Wat is “het solidaire pensioencontract”?

  Dit pensioencontract heeft het samen delen van risico’s als basis. Dat betekent dat positieve en negatieve resultaten samen worden gedragen. In de praktijk stijgt uw pensioen minder snel als het goed gaat. Maar daalt uw pensioen ook minder snel als het slecht gaat met het geld van het fonds. Dat komt omdat het fonds een spaarpot aanhoudt die gebruikt wordt om de resultaten “te dempen”. Dit noemen we de solidariteitsreserve.

  Het fonds houdt meerdere spaarpotten aan om risico’s met alle deelnemers te delen. Deze reserves (spaarpotten), zorgen er voor dat bij de verhuizing (als daarvoor gekozen wordt) het vermogen van het fonds niet helemaal verdeeld kan worden onder alle deelnemers. Er moet immers ook geld in de spaarpotten gestort worden.

 • Wat is “het flexibele pensioencontract”?

  Dit pensioencontract heeft vrijheid en het zelf dragen van de beleggingsrisico’s als basis. Dat betekent dat u zelf uw beleggingsmix kan kiezen. En de positieve en negatieve resultaten daarvan meteen in uw pensioen terugziet. De plussen en minnen in uw pensioenuitkering zijn daardoor groter dan in het solidaire pensioencontract.

  Het fonds houdt in principe geen reserves aan om slechte resultaten van de beleggingen op te vangen. Daardoor kan bij de verhuizing van het oude pensioen (als daar voor gekozen wordt) meer vermogen verdeeld worden onder alle deelnemers. En is uw pensioen hoger dan bij het solidaire pensioencontract.

 • Wat is het verschil tussen het beleggen van het pensioengeld van het fonds nu en straks?

  Het fonds heeft nu een totaal vermogen in één pot voor alle deelnemers samen. Met dit geld wordt belegd om een goed resultaat te halen. De beleggingsmix is gebaseerd op de uitgangspunten in het beleggingsbeleid. De resultaten worden toegevoegd aan het totale vermogen. U ziet hier zelf niks van. U ziet alleen of uw pensioen jaarlijks verhoogd wordt of niet (indexatie). En bij hele slechte resultaten kan het gebeuren dat het fonds de pensioenen moet verlagen (korten). Dat is gelukkig nog nooit gebeurd, maar kan onder de huidige regels wel gebeuren.

  In het nieuwe stelsel kan het fonds bij het beleggen van de premies meer rekening houden met verschillen tussen groepen deelnemers. Zo kunnen jongeren meer risico’s dragen dan ouderen, omdat zij nog verder van hun pensioenleeftijd af zijn. Zij ontvangen nog jarenlang premies in hun persoonlijke pensioenpot. Ouderen hebben minder mogelijkheden om tegenvallers op te vangen en daarom meer behoefte aan zekerheid. Voor hen wordt daarom naar verwachting minder risico genomen. Maar dit hangt ook van de voorkeuren van de deelnemers. Die worden regelmatig uitgevraagd door ons fonds.

 • Hoe zit het met de inleg voor uw pensioen, nu en straks?

  Elke maand legt u een deel van het geld voor uw pensioen in via uw brutosalaris. Uw werkgever betaalt de maandelijkse inleg voor iedereen samen aan het pensioenfonds. De inleg voor pensioen moet straks op een andere manier berekend worden. Dit staat in de Wet toekomst pensioenen. Een belangrijke verandering. Daarom leggen wij het graag goed uit. We nemen u mee vanaf het begin.

  Klik hier voor een uitleg