Verandert uw situatie?

Veranderingen in uw werk of privéleven zijn vaak van invloed op uw pensioen. Wij hebben daarom alle informatie over wat u moet doen voor u op een rij gezet:

Privé

 

Wat moet u doen voor uw pensioen bij ons fonds?

Samenwonen

Wilt u dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen na uw overlijden? Dan moet u uw partner bij ons aanmelden. Dit kunt u zelf regelen via Mijn Pensioencijfers. Hiervoor gelden wel bepaalde voorwaarden:

 • Uw partner moet bij ons pensioenfonds zijn aangemeld voordat u met pensioen gaat.
 • U en uw partner zijn ongehuwd en geen geregistreerde partners.
 • U kunt aantonen dat u en uw partner een gemeenschappelijke huishouding voeren.
 • U en uw partner hebben een notarieel samenlevingscontract.
 • U en uw partner zijn geen familie van elkaar in de eerste of tweede graad
  • Eerstegraads familieleden: partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en zonen.
  • Tweedegraads familieleden: broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en zussen.
  .

U ontvangt bericht als wij uw aanmelding hebben geaccepteerd. Daarna staat uw partner genoemd in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Trouwen in Nederland

U hoeft niets te doen.

Trouwen in het buitenland

Geef uw huwelijk aan ons door in Mijn Pensioencijfers.

Geregistreerd partnerschap

U hoeft niets te doen.

Einde samenwonen

Meld uw partner af bij ons via Mijn Pensioencijfers.

Scheiden

Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Bekijk eerst de pagina over scheiden en uw pensioen.

Scheiden in het buitenland

Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. 

Kinderen

U hoeft niets te doen.

Stief- en adoptiekinderen

U hoeft niets te doen.

Verhuizen in Nederland

U hoeft niets te doen.

Verhuizen naar of in het buitenland

1. Ga naar Mijn Pensioencijfers en geef uw adreswijziging door in het formulier Verhuizen in en naar het buitenland. Stuurt u ons een e-mail of brief dat u bent verhuisd naar het buitenland? Vergeet dan niet uw klantnummer en BSN (Burger Service Nummer, vroeger sofinummer) te vermelden.
2. Geef ons uw BSN door  
3. Stuur ons elk jaar het levensbewijs (Attestatie de Vita) volledig ingevuld retour

Ziek en arbeidsongeschikt

U hoeft niets te doen.

Overlijden in Nederland

Uw nabestaanden hoeven niets te doen.

Overlijden in het buitenland

Uw nabestaanden moeten uw overlijden bij ons melden. Zij dienen ons een brief met overlijdensakte te sturen.

Werk

 

Wat moet u doen voor uw pensioen bij ons fonds?

Met pensioen gaan voor uw 68ste

Laat ons uiterlijk vier maanden vooraf weten wanneer u met pensioen wilt gaan als u eerder of in deeltijd met pensioen wilt gaan.

Met pensioen gaan op uw 68ste

Vul het keuzeformulier in dat wij u enkele maanden voor uw (standaard) pensioendatum toesturen.

Vraag eventueel een oriënterende pensioenberekening aan.