Nieuws

Update: onderweg naar een nieuw pensioen


Werkgevers en vakbonden (sociale partners) bereiden de eerste keuzes voor

De afgelopen maanden hebben we informatie verzameld en berekeningen laten maken, die gaan over de keuzes die de werkgevers en de vakbonden (samen de sociale partners) moeten gaan maken. Zowel de werkgevers als de vakbonden hebben pensioenexperts ingeschakeld om de gevolgen van elke keuze in beeld te brengen en advies uit te brengen. Hierbij wordt samen opgetrokken om van elkaar te weten wat de meningen en conclusies zijn.
Als alles naar verwachting verloopt, worden de eerste keuzes deze zomer gemaakt.

De resultaten van het deelnemersonderzoek zijn een belangrijke bron van informatie voor de sociale partners. Doordat er zoveel deelnemers hun mening hebben gegeven, zijn de resultaten van grote waarde bij de afwegingen die gaan leiden tot de besluiten die genomen worden.

Op dit moment wordt nagedacht over welk soort nieuwe pensioenregeling er gekozen moet worden. En of de bestaande pensioenopbouw (het bestaande pensioenvermogen) mee gaat verhuizen naar de nieuwe pensioenregeling.

Pensioenfonds denkt na over de rekenkundige inrichting nieuwe pensioenregeling

Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de financiële opzet van de nieuwe pensioenregeling. Denk daarbij aan de manier van berekenen van benodigde reserves, het inrichten van de beleggingen en het berekenen van de verdeling van het bestaande vermogen (als daarvoor gekozen wordt). Het bestuur gaat daarmee deze zomer aan de slag om op tijd de gevolgen te kunnen inschatten en de richting te bepalen voor de rekenkundige inrichting van de nieuwe pensioenregeling. Regelmatig is overleg met de sociale partners om over en weer kennis en standpunten uit te wisselen en mee te nemen naar de volgende fase van het project.

Meer weten?

Als je meer over pensioentermen en de inhoud van de keuzes wilt weten, is het goed om te kijken naar ons woordenboek, speciaal voor het nieuwe pensioen. Daarin staan de belangrijkste nieuwe termen vanuit de Wet Toekomst Pensioenen, die naar verwachting per 1 juli 2023 ingaat. Je kunt het woordenboek hier vinden. De top 5 van nieuwe termen die uitgelegd worden:

  1. Flexibele premieregeling
  2. Solidaire premieregeling
  3. Invaren (of verhuizen)
  4. Evenwichtige belangenafweging
  5. Buffer (of Reserve)