Nieuws

Actuele dekkingsgraad in maart gedaald

Onze financiële positie is in maart achteruit gegaan. Dat zien we aan onze actuele dekkingsgraad. Die daalde met 2,9%-punt, en is nu 129,6%. De beleidsdekkingsgraad daalde met 0,8%-punt naar 143,6%.

Hoe staan we ervoor?

Twee dekkingsgraden vertellen ons hoe Pensioenfonds Gasunie er financieel voor staat:

  • De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand op de laatste dag vast. Deze daalde in maart 2023 van 132,5% naar 129,6%.
  • De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen twaalf actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad verandert daardoor minder sterk. Onze beleidsdekkingsgraad daalde in maart van 144,4% naar 143,6%.

Wat gebeurde er in maart?

In maart ging onze financiële positie een stukje achteruit. Die slechtere financiële positie kwam vooral door de gedaalde rente. Hierdoor stegen de verplichtingen van ons fonds. We moeten daardoor meer geld reserveren voor alle pensioenen. De lage rente had dus een negatief effect op de dekkingsgraad.

Er was ook goed financieel nieuws. Onze beleggingen werden in maart namelijk meer waard. Hierdoor nam ons vermogen toe en dat is gunstig voor onze dekkingsgraad. Het effect van de waardestijging van onze beleggingen was te klein om het verlies door de lagere rente teniet te doen. Dit zorgde ervoor dat onze actuele dekkingsgraad met 2,9%-punt daalde.

De beleidsdekkingsgraad daalde in maart met 0,8%-punt naar 143,6%. Dit komt omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen twaalf maanden. En de dekkingsgraad van maart 2023 lager was dan in maart 2022 (die nu niet meer meetelt).

Meer informatie

Ons fonds is financieel helemaal ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 125,0%. Dat betekent dat voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er € 125,00 aan vermogen in kas moet zijn. Het is dus negatief dat onze beleidsdekkingsgraad afgelopen maand is gedaald. Maar de beleidsdekkingsgraad is nog steeds hoger is dan de vereiste dekkingsgraad.

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie