Nieuws

Uitkomsten pensioenonderzoek

Begin dit jaar deed u mee met het pensioenonderzoek dat we samen met de sociale partners (werkgevers en vakbonden) en Ipsos uitvoerden. Ruim 36% van de deelnemers heeft de vragenlijst ingevuld. Dat is een prachtig resultaat, daar zijn we blij mee!

Zowel de sociale partners als wij moeten belangrijke besluiten nemen voor het nieuwe pensioen. De uitkomsten van het onderzoek helpen ons hierbij. Uw antwoorden hebben dus invloed op de keuzes die we maken.

Bekijk het overzicht met de belangrijkste uitkomsten en/of lees de samenvatting

We delen de uitkomsten van ons onderzoek natuurlijk graag met u. Dat doen we op twee manieren. In dit overzicht ziet u in één oogopslag de belangrijkste uitkomsten. Wilt u meer weten? Lees dan de handige samenvatting.

Wilt u echt álles weten? Vraag dan de hele rapportage van Ipsos bij ons op. U krijgt deze vervolgens per e-mail van ons. U kunt de rapportage alleen opvragen als u deelnemer bent van ons fonds. Daarom hebt u hierbij uw deelnemernummer nodig. Dit nummer vindt u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of als u inlogt op Mijn Pensioencijfers.