Nieuws

Emiel Ekamper en Tom Faas langer in verantwoordingsorgaan


Op vrijdag 20 januari is Emiel Ekamper herbenoemd als voorzitter van het verantwoordingsorgaan van ons fonds. Emiel is dus ook de komende 4 jaar namens de werknemers voorzitter van dit belangrijke orgaan. Er waren voor zijn plek geen verkiezingen nodig, omdat niemand zich als tegenkandidaat aanmeldde.

Ook Tom Faas blijft voorlopig lid van het verantwoordingsorgaan. Tom vertegenwoordigt binnen het verantwoordingsorgaan de pensioengerechtigden van ons fonds.

Wij wensen Emiel en Tom de komende periode veel succes!