Nieuws

Dekkingsgraad is verder gestegen in april

April was opnieuw een goede maand voor onze dekkingsgraden. Dat zien we omdat zowel de actuele dekkingsgraad (met 5.2%-punt) als de beleidsdekkingsgraad (met 1.7%-punt) zijn gestegen.

Hoe staan we ervoor?

Twee dekkingsgraden vertellen ons hoe Pensioenfonds Gasunie er financieel voor staat.

  • De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand op de laatste dag vast. Deze steeg in april 2022 van 139,3% naar 144.5%.
  • De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de afgelopen twaalf actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad verandert daardoor minder sterk. Onze beleidsdekkingsgraad steeg in april van 128,4% naar 130,1%.

Wat gebeurde er in april?

Op de beurs werd april gekenmerkt door dalende aandelenkoersen en stijgende rentes. Dit leidt voor het pensioenfonds tot een negatief beleggingsresultaat over de maand april. Doordat de rente blijft stijgen valt er toch een positief effect op onze dekkingsgraad te noteren. De rentecurve is sinds deze maand zelfs voor het eerst in lange tijd weer volledig positief.

Inflatie blijft fors

Op basis van de index van consumentenprijzen is de inflatie in de eurozone in april gelijk aan 7,5% (maart: 7,4%) en in Nederland 11,2% (maart: 11,7%). Alhoewel er in Nederland sprake is van een lichte daling ten opzichte van vorige maand is de inflatie nog steeds erg hoog vergeleken met de andere EU-lidstaten. Om de inflatie in de hand te houden heeft de ECB medegedeeld het stimuleringsprogramma sneller te gaan afbouwen. Deze actie heeft zichtbare effecten op de financiële markten; het draagt bij aan de stijgende obligatierentes en dalende aandelenindices.

Meer informatie

Ons fonds is financieel helemaal ‘gezond’ bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer 122%. Dat betekent dat voor elke € 100 die we (in de toekomst) aan pensioen moeten uitbetalen er € 122 aan vermogen in kas moet zijn. Het is dus positief dat onze beleidsdekkingsgraad ook afgelopen maand verder is gestegen en ruim hoger is dan de vereiste dekkingsgraad.

Meer informatie over de dekkingsgraad en de ontwikkeling hiervan vindt u op de pagina financiële positie.